Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum bryter opplæringsloven

– I konkurranse med digitale plattformer er bøker minst like viktig nå som tidligere, skriver Harald Sævareid.

– I konkurranse med digitale plattformer er bøker minst like viktig nå som tidligere, skriver Harald Sævareid.

Foto: KARL BRAANAAS

Leder av hovedutvalg for barn og unge i Bærum, Haakon Veum, sier til Budstikka 16. november:

«Bærum kommune har bedre økonomi enn andre store kommuner. Vi har rom for å prioritere det vi synes er viktig.»

Dermed har Veum gjort det klart at skolebibliotek og åpen barnehage ikke er viktig i Bærum.

Det er bekymringsfullt at Veum ikke forstår skolebibliotekets betydning og funksjon i den norske skole. Det er ikke mindre bekymringsfullt at Veum ikke har satt seg inn i opplæringsloven og dens forskrifter når det gjelder skolebibliotek.

I opplæringsloven paragraf 9–2 står det «elevane skal ha tilgang til skolebibliotek».

I forskrift til opplæringsloven paragraf 21–1 står det: «Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.»

Det er viktig å legge merke til siste setning hvor det presiseres at biblioteket skal være særskilt tilrettelagt for skolen.

I fagfornyelsen og de nye læreplanene står det: «gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative» (Kunnskapsdepartementet, 2019).

Har Veum noen tanker om hvordan skolen skal klare dette mandatet uten skolebibliotekarer?

I et digitalisert samfunn hvor absolutt alle kan publisere informasjon på nett, er vi fullstendig avhengig av kunnskap om og forståelse for kildekritikk og kildeforståelse.

Kildeforståelse er grunnleggende for et demokrati. Våre barn er avhengig av å kunne navigere mellom propaganda, konspirasjoner og forskningsbasert kunnskap. Her har skolebibliotekaren en sentral funksjon.

I konkurranse med digitale plattformer er bøker minst like viktig nå som tidligere. Bibliotekarene er til for å gi barn god veiledning og dermed etablere gode leseferdigheter.

Ved Hundsund skole er skolebiblioteket lagt ned og noen få bøker flyttet ut til kantinen. Det er ikke særskilt tilrettelegging, det er en nedleggelse. Det handler om å frata elever lovbestemte rettigheter og redusere deres utbytte av skolegangen.

Når vi ser at Høyre og Veum også finner åpen barnehage uviktig, er det grunn til å undre seg over partiets forståelse. Under 1 million kroner vil Veum og Høyre spare på å fjerne et tilbud til de som ikke kan delta i vanlig barnehage. De vil fjerne en viktig kontaktarena for foreldre og barn.

Har ikke koronapandemien skapt nok isolasjon for Høyre og Veum?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.