Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærum best i Europa

– Fornebu var trolig ett av Norges største utslippspunkt for skadelige klimagasser. Nå skal området rundt den gamle flyplassen bli et nullutslippsområde innen 2027, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum har handlet der andre har nølt. Kommunen er derfor blant de beste i Europa til å tilrettelegge for en digital fremtid. Det vil gjøre Bærum til en klimavinner.

Gjennom kronikkserien «Handlingens tiår» løfter Budstikka blikket og setter søkelyset på hvilke klimaløsninger som vil være best for Asker og Bærum. 

Mange gode ideer er løftet frem, spennende, miljøvennlige løsninger er omtalt og kravet om høyere tempo i produktutviklingen for å sikre samfunnets bærekraft er reist.

Alt dette er viktig. Like fullt opplever jeg at debatten mangler et viktig fundament. En grunnmur. 

Nemlig det økende behovet for bredere og dypere innsikt. Handlingens tiår høres så fint ut og er så lett å enes om, men skal vi makte å utvikle et moderne, bærekraftig samfunn, har vi behov for innsikt på et helt annet nivå enn i dag. 

Dersom våre klimahandlinger ikke er kunnskapsbaserte, kan vi rett og slett gjøre mer skade enn gagn.

Også på dette området er løsningen selvfølgelig teknologi. Vi må evne å øke datainnsamlingen og raskt analysere informasjonen som samles inn. Helst i sanntid. 

I en verden med dataoverflod må vi også evne å skille klinten fra hveten. Dessuten må vi få overført kunnskapen som aggregeres i våre stadig kraftigere datamaskiner, til våre beslutningstagere og innbyggere.

Det er mer krevende enn det kan høres ut som. Men først med denne typen innsikt kan vi effektivt avdekke skadelige mønstre og samtidig identifisere måter å skape varig endring i forbruk, produktutvikling og gjenvinning. 

Det handler om å skape den sirkulære økonomien de fleste av oss nå aksepterer er nødvendig, for å bygge det bærekraftige samfunnet vi ønsker oss.

Heldige er derfor alle de som bor i Bærum. Her har kommunen våget å handle der mange andre kommuner har nølt i frykt for å bruke skattebetalernes penger feil. Her er frykten for å gjøre feil blitt lagt til side og nye tanker fått sluppet til. 

Resultat: Bærum kommune er blitt best i Norden på tilrettelegging for en digital fremtid. Bare slått av danske Aalborg og langt, langt bedre enn for eksempel Oslo, ifølge den ferske rapporten Nordic Digital Municipality Index 2020.

Studien har kartlagt og analysert et utvalg av 60 små, mellomstore og store kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

All den tid de nordiske landene er Europas mest digitaliserte samfunn, betyr i praksis det at Bærum kommune er best i Europa på digital tilrettelegging.

Det vil Bærum vinne på i miljø- og klimakampen. Fordi denne viljen til å legge til rette for digitaliseringen gir kommunen økte muskler i den evige jakten på innsikt. 

Tillat meg et eksempel:

De av oss som har levd noen år, husker godt hvordan fly etter fly tok av og landet på Fornebu. Da var Fornebu trolig ett av Norges største utslippspunkt for skadelige klimagasser. 

Nå skal området rundt den gamle flyplassen bli et nullutslippsområde innen 2027. For å få til det har kommunen gjennom SmartCity Bærum inngått et samarbeid med Telenor og oss i Webstep for å lage et såkalt klimadashbord. Sammen skal vi ta i bruk rekordmange datakilder for å samle – ja, du gjettet riktig – innsikt. 

Denne innsikten skal aggregeres, analyseres og så brukes til å finne effektive tiltak i arbeidet med å nå nullutslippsmålet.

Verden endrer seg raskt, men vil sannsynligvis aldri igjen endre seg så sakte som i dag. Tempoet i den teknologiske utviklingen er akselererende. Skal vi finne ukompliserte løsninger på kompliserte klimaproblemer, er det derfor avgjørende å bruke teknologi for å hente ut ny innsikt. 

Bedre forståelse for hvordan ny teknologi endrer oss gir større muligheter for å utvikle bærekraftige løsninger. Gjennom ny innsikt fattes bedre beslutninger.

Dette har Bærum kommune forstått. Heldigvis for oss alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.