Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraftig underutvikling?

– Lokalsamfunnene Nærsnes, Båtstø, Åros, Hyggen, Klokkarstua og Holmsbu med flere skal ikke videreutvikles, men underutvikles og stagnere, skriver innsenderen, som mener dette kommunale rekkverket er et symbolsk eksempel på varslet forfall i Hyggen.

– Lokalsamfunnene Nærsnes, Båtstø, Åros, Hyggen, Klokkarstua og Holmsbu med flere skal ikke videreutvikles, men underutvikles og stagnere, skriver innsenderen, som mener dette kommunale rekkverket er et symbolsk eksempel på varslet forfall i Hyggen.

FOTO: PRIVAT

Asker lanserer et originalt nytt planprinsipp i rådmannens nye kommuneplanforslag: Bærekraftig underutvikling.

Prinsippet kommer frem i konflikten mellom kommunens hovedmål og planens faktiske innhold. Hovedmålet er at: 

«Asker skal ha tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern». 

Men kommuneplanen vil i praksis medføre stagnasjon og underutvikling av kommunens mindre tettsteder i tidligere Røyken og Hurum. 

I kommuneplanens arealdel fjernes de aller fleste planlagte tomteområder vedtatt i Røyken og Hurums tidligere kommuneplaner, uten at det blir foreslått nye. 

Og uten ny boligbygging kommer folketallet til å stagnere og befolkningen forgubbes, som igjen over tid betyr færre nye elever på skolen, færre medlemmer i idrettslag, speider og andre foreninger for unge, færre voksne til å drive foreningslivet og dårligere muligheter for å få beholde, eller etablere, lokalt servicetilbud som dagligvarebutikk og så videre. 

Ikke bare fjernes nye utbyggingsmuligheter, men det blir også svært vanskelig å få fradele byggetomter og bygge nye boliger innen eksisterende tettstedsbebyggelse. Slik fortetting blir også lettere i de større tettstedene. 

Ledige tomtearealer i tettstedene vil bli liggende brakk i/inntil flere tettsteder. Lokalsamfunnene Nærsnes, Båtstø, Åros, Hyggen, Klokkarstua og Holmsbu med flere skal ikke videreutvikles, men underutvikles og stagnere. Det er det motsatte av bærekraftig utvikling. Forstå det den som kan.

Skolen er svært viktig for både elever, foreldre og innbyggere i disse tettstedene. Dersom politikerne godkjenner kommuneplanforslaget slik det foreligger, vil elevtallet etter hvert reduseres, med fare for sammenslåing av klasser, stigende skolekostnader per elev og etter hvert fare for nedlegging av noen av skolene. 

Kommuneplanforslaget tar høyde for dette ved å åpne for å endre skolekretsgrensene. Det åpner muligheten for at elevene overføres og busses til andre skoler når kommunen skal spare penger på skolebudsjettet. 

Barnehager som allerede sliter med uutnyttet kapasitet, vil høyst sannsynlig måtte legges ned.

Det er vanskelig å forstå kommuneplanens intensjoner med en bevisst utviklingsstopp og stagnasjon for disse tradisjonelle tettstedene og miljøene. 

Det vil gå mot full stagnasjon og underutvikling av mange tradisjonelle tettsteder i nye Asker.

Kommuneplanforslaget inneholder heller ingen konsekvensutredning av kommuneplanforslagets innvirkning på disse lokalsamfunnene. 

Svaret kan muligens ligge i en annen av kommuneplanens strategier: «Asker kommune skal planlegge for et aldersvennlig samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for en aldrende befolkning». 

Det er i alle fall liten tvil om at de mindre tettstedene heretter vil få en økt aldrende befolkning, og at det etter hvert vil bli større etterspørsel etter eldreboliger og eldreservice enn barnehager og skole.

Dersom dette kommuneplanforslaget blir vedtatt, vil det gå mot full stagnasjon og underutvikling av mange tradisjonelle tettsteder i nye Asker, med en lite bærekraftig fremtid preget av en kombinasjon av eldreomsorg og dagsturisme. 

Kan det virkelig være en ønsket utvikling for Askers partier og politikere?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.