Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraftig Asker – bedre klima og miljø

Et bedre kollektivtilbud må ikke bare betjene arbeidsreiser, men i tillegg også fange opp mye mer av fritidsreisene, mener Aps representanter.

Foto: Karl Braanaas

Bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom hele Arbeiderpartiets valgprogram. Når det gjelder kampen for bedre klima og miljø, er transport viktigst. I vårt område kommer over 70 prosent av CO2-forurensningene fra transport.

Vi legger til grunn Stortingets vedtak om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Et bedre kollektivtilbud må ikke bare betjene arbeidsreiser, men i tillegg også fange opp mye mer av fritidsreisene. Det må skje en fortetting rundt kollektivknutepunktene, samtidig som en må unngå utbygging som ikke kan gis et godt kollektivtilbud.

Gjennomføringen av det vedtatte E18-prosjektet med sideveier vil også være et viktig miljøtiltak, ved å gi bedre bussfremkommelighet og høystandard sykkelveier, redusere støy- og støvforurensning og åpne for miljøvennlig byutvikling rundt Sandvika og Asker. Fullføring av E134 inn på E18 ved Lier er også et viktig miljøtiltak for omgivelsene.

Kommunen selv må gå foran som et godt miljømessig eksempel. Det må settes strenge miljøkrav til innkjøp, kommunale transportmidler og at kommunale bygninger skal være miljøvennlige.

Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av at kommunale bygg må vedlikeholdes godt, noe annet gir sløsing over tid. Bærekraftsmålene gjør dette enda viktigere. Det må også gjøres en rekke tiltak for at eldre bygg blir universelt utformet. Riktig organisert kan en nå begge målene på samme tid.

De kraftige regnskyllene i år har vist hvor fort klimaendringene skjer og at konsekvensene kan bli dramatiske. Arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i flomveier som kan håndtere fremtidige klimaendringer må derfor opprioriteres. Her har det skjedd mye kortsiktig arbeid med lukking av vannløp som må rettes opp, og ytterligere tiltak gjøres.

Forsøpling har vært et voksende problem i Asker. Det har vært dugnader hver vår for å fjerne vinterens søppel og gjøre det pent til 17. mai. Ellers har det skjedd lite bortsett fra i sentrum i tettstedene våre. Arbeiderpartiet fikk for noen år siden støtte for en ekstrainnsats i tre år mot forsøpling. En del tiltak kom ut av det, men så forsvant midlene inn i den store potten og lite nytt skjedde. Imidlertid førte reportasjer om de store skadene som all den plasten som havner i havet påførte livet der, til sterke reaksjoner over hele verden.

Også i Asker ble det ny debatt. I 2018 ble det vedtatt en kommunedelplan om klima, miljø og energi som inkluderer forsøpling. Det er veldig bra, men det må settes inn mye mer ressurser både med penger og folk for å nå målene i planen. Arbeiderpartiet vil passe på at så skjer. Enkelte av oss plukker søppel daglig på vår vei, noe som gjør at vi kan følge ekstra godt med gjennomføringen av planen.

Bærekraftsmål som klima- og miljømålene oppnås best gjennom felles innsats. Det er nok en grunn til at vi i Arbeiderpartiet går til valg på et sterkere fellesskap i nye Asker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.