Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraft skal gi konkurransekraft

Å styre etter FNs bærekraftsmål krever mot, skriver konsernsjef i Posten, Tone Wille.
Å styre etter FNs bærekraftsmål krever mot, skriver konsernsjef i Posten, Tone Wille.
Foto: POSTEN

Sende pakker en vei, og avfall tilbake? Potensialet på Fornebu, i Asker og i Sandvika er enormt.

Posten skal frem er vårt mantra. Det har det vært i over 370 år og stilt store krav til hvordan vi som virksomhet kontinuerlig har endret oss for å være relevant og levere på endringer i markedet og nye brukerbehov. Er du ikke relevant, blir du ikke valgt.

En av vår tids viktigste drivere for endring er ønsket om å skape et mer bærekraftig samfunn. Bærum kommune har lansert Klimaklok, et flerårig utviklingsprogram som skal bidra til «det grønne skiftet». Nye Asker kommune tuftes på FNs bærekraftsmål. Slike ambisjoner er viktig for å sette fart i endringer og klimaarbeidet. Posten har en viktig rolle i norske lokalsamfunn og står nå i en viktig og spennende omstillingsfase. Vi tror morgendagens vinnere er de som klarer å snu vår tids bærekraftsutfordringer til innovasjonsmuligheter – som igjen skaper nye og grønne tjenester med økt kundeverdi.

Vårt største CO2-avtrykk kommer fra transport, og vi har derfor skiftet ut store deler av bilparken. I dag har vi Norges største flåte av elbiler. Asker og Sandvika er to av 49 norske byer hvor vi leverer post fra kjøretøy som ikke har CO2-utslipp. Vi er ikke i mål, men vi er på vei.

Bærum, Norges femte største kommune, tar nå initiativ til samarbeid på tvers av sektorer for å skape bærekraftige utviklingsprosjekter som kan bidra til grønnere og mer effektive lokalsamfunn. Kommunen bruker FNs bærekraftsmål som kompass for sin fremtidige planlegging og drift. Slike vedtak krever mot, men er også viktig, for vi trenger ny og sterkere medisin for å løse sykdomstegnene i miljøet rundt oss. I Posten er vi opptatt av hvordan vi i vårt daglige arbeid kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell. Nye og ressurseffektive leverings- og distribusjonsløsninger er viktig for kommunikasjonsflyten i et moderne samfunn.

Nye teknologiske løsninger endrer spillereglene. Posten var der da dampbåten kom, vi var med på den første togreisen og første flyreisen – og vi var med å etablere den første norske el-bilprodusenten. Det er spennende å jobbe med post og logistikk i et samfunn hvor det er store endringer i måten vi bestiller og får levert varer på. I vår over 370 år lange historie har vi forandret oss mer de siste 20 årene enn vi har gjort noen gang tidligere.

Asker og Sandvika er to av 49 norske byer hvor vi leverer post fra kjøretøy som ikke har CO2-utslipp
Tone Wille, konsernsjef Posten Norge

Vi har gjennom flere år vært en pådriver for å teste og pilotere nye miljøeffektive løsninger og for å skape et marked for nullutslippsløsninger. Mange av løsningene på våre største bærekraftsutfordringer ligger i nye samarbeidsstrukturer og teknologiske løsninger.

I fjor lanserte vi #Elskedeby i Oslo. Her samarbeider vi med avfallsselskapet Ragn-Sells. Det er et samlastingskonsept hvor samme elektriske kjøretøy leverer pakker til bedriftene og tar med avfall tilbake. Med dette unike samarbeidet reduserer vi støy, lokal forurensing og klimagassutslipp samtidig som vi bidrar til økt trafikksikkerhet og en bedre by å bo i. Det er et tankekors at alt vi har fått til i Oslo sentrum er gjort uten noen form for økonomisk eller praktisk støtte fra kommunale myndigheter. 

Potensialet er enormt og det er fascinerende å tenke på hvordan et tilsvarende konsept kan benyttes for eksempel på Fornebu, i Asker og Sandvika. Dersom kommunen er tilrettelegger kan nye og grønne løsninger komme raskere på plass enn hva vi har klart i andre byer og vi får mer ut av færre ressurser.

Vi har nye mål å strekke oss mot. Posten og Bring har som ambisjon å kun benytte fornybare energikilder i våre kjøretøy og bygg innen 2025. På veien dit trengs samarbeid. Vi tror at lokalsamfunn som er gode på bærekraft også har tiltrekningskraft.

Dette er tredje artikkel i Budstikkas kronikkserie Handlingens tiår.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.