Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraft og bærekraftsmål

MDG-POLITIKER: – Uten at bærekraftsrapporten diskuterer våre fotavtrykk i verden, og rammene for hva som faktisk er bærekraftig, så er den mangelfull og i verste fall en sovepute, skriver Øyvind Solum i MDG.

Bærekraftsmål og klimabudsjett kan gjøre Viken til et grønt foregangsfylke.

Det er ofte vanskelig å vite hvilke klimatiltak som monner, og hvor langt vi er fra målene.

Dette er grunnen til at De Grønne i kommuner og fylker over hele landet har foreslått årlige bærekraftsrapporter med klimaregnskap og klimabudsjett.

Les også: Nå skal kommunen låne ut flere elsykler

Partiene må gjerne ha ulike prioriteringer om hvilke klima- og miljømål vi bør ha, og en åpen debatt om de beste måtene å nå dette på.

Uten kunnskap om status og muligheter er det likevel vanskelig å ta gode avgjørelser.

Heldigvis har vi fått med oss Akershus til å utvikle en slik rapport. Første versjon kom sist høst, og vi fikk vedtatt at Akershus skal arbeide for å videreføre dette når fylkeskommunen Viken etableres i 2019.

Klimaregnskap beregner klimautslipp, samt indirekte utslipp og klimafotavtrykk, altså inkludert det man kjøper og bruker.

Klimabudsjett beregner forventet utslipp fremover. Dette bør komme sammen med økonomibudsjett, slik at politikerne vet om budsjettvedtak faktisk støtter opp under vedtatte klima- og miljømål.

Ser man at det ikke går rett vei, så har politikerne mulighet til å vedta ekstra tiltak.

Når Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til fylkeskommunen Viken, er det nyttig at Akershus har slike oversikter.

For å nå nasjonale klima- og miljømål må kommuner og fylkeskommuner bidra. Viken blir Norges mest befolkningsrike fylke, med 1,2 millioner innbyggere.

Viken får dermed et særlig ansvar for å bli et foregangsfylke. På dette området har foreløpig Oslo gått foran.

Buskerud har nylig laget en bærekraftsrapport etter en annen lest enn Akershus.

De har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, som omhandler mye annet enn miljø, som fattigdomsbekjempelse, helse, utdanning – som er viktig for å skape en bærekraftig verden.

Også Viken og nye Asker har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal stå sentralt.

Da er det nyttig at Buskerud har startet arbeidet med å vise hvordan slike mål kan brukes på arbeidet i eget fylke.

At kommuner arbeider aktivt med FN-målene, øker sjansen for at det internasjonale samfunnet til sammen faktisk skal kunne nå dem.

Likevel var det skuffende å lese Buskeruds bærekraftsrapport, som ikke inneholdt mye ut over det man finner i tradisjonelle kommunale rapporter, selv om det var strukturert annerledes.

Den omhandlet utfordringer internt i Buskerud, og sammenlignet med Akershus og Østfold, noe som i og for seg er relevant, siden vi skal slås sammen. Det er likevel ingen analyser over om Buskerud bidrar til bærekraftig utvikling globalt.

Heller ikke hva man bør arbeide med for å øke sjansen for å bidra til FNs bærekraftsmål – ut over relative forskjeller innad i Viken.

Globalt sett kan et bærekraftig samfunn defineres som å ikke forbruke eller forurense mer enn jorden faktisk klarer å produsere eller absorbere, og en mest mulig rettferdig fordeling innen disse rammene.

Går vi ut over disse grensene, tapper vi jorden for ressurser, eller lar mer bli ødelagt av forurensing, klimautslipp og søppel slik at våre etterkommere får en fattigere verden og at vi bidrar til større global ulikhet og ustabilitet.

Vi øker risikoen for flere flyktninger, matkriser og så videre, og gir dermed også våre barn mindre sjanse for samme velferd og frihet som oss selv.

Bærekraftsmål må dermed inkludere hvordan vi kan bidra til en mer rettferdig og trygg verden for alle, også i et langsiktig perspektiv.

Så vil en fylkeskommune primært fokusere på det som er innen egne myndighetsområder og grenser.

Likevel bør det inngå hvordan samferdsels- eller byggsektoren bidrar, og hvordan offentlige innkjøp ikke bidrar til økt miljøbelastning eller barnearbeid.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Uten at bærekraftsrapporten diskuterer våre fotavtrykk i verden, og rammene for hva som faktisk er bærekraftig, så er den mangelfull og i verste fall en sovepute. Vi er likevel glade for prosessen som har startet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.