Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraft – gjøre ord til handling

Kommunedirektør Lars Bjerke snakker om funn i rapport om FNs bærekraftsmål i Asker kommune. – Vi må hver dag ta stilling til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft når beslutninger skal tas, skriver Bjerke.

Foto: KARL BRAANAAS

Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, har sagt at vår generasjon er den første som kan avskaffe fattigdom og den siste som kan stoppe klimaendringene før det er for sent.

Også norske kommuner må ta dette på alvor. Vi må omstille oss og gjøre ting på nye måter. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Askers folkevalgte tok dette på alvor da de vedtok kommuneplanens samfunnsdel basert på FNs bærekraftsmål. Den prioriterer seks mål for askersamfunnet: 

  • God helse
  • God utdanning
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Stoppe klimaendringene
  • Samarbeid for å nå målene.

Som administrative ledere må vi gjøre bærekraftsarbeidet relevant. Sammen med de folkevalgte har vi utarbeidet måter å implementere FN-målene i kommunen på. 

Vi må nå legge til rette for ansatte, politikere og befolkningen å handle bærekraftig. For å få resultater må det være en del av organisasjonen og en naturlig del av tjeneste- og samfunnsutviklingen.

Men hvordan får vi det til? Svaret er ikke enkelt, men med målene innarbeidet i kommunens plan- og styringssystem må vi hver dag ta stilling til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft når beslutninger skal tas. 

Askers første klimabudsjett som legges frem i september, vil være ett verktøy. Samarbeid med KS, andre kommuner og FN skal hjelpe oss til å systematisere arbeidet, legge til rette for utforming av politikk, bidra til innovasjon, inspirasjon, læring og involvering.

Alle virksomhetene i kommunen skal nå jobbe konkret med FN-målene. Vi ønsker «bærekraft i alt vi gjør», og at det preger organisasjonen og tjenestene fra topp til tå.

Vi har erfaring fra pilotprosjekter hvor syv virksomheter ble utfordret på, og fikk bistand til, å konkretisere bærekraftsarbeidet. 

Vi ønsket å få frem gode eksempler, utvikle ny kunnskap, metoder og skape neste praksis gjennom læring. 

Ett eksempel er fra Prosjekt og utbygging som har jobbet med å få på plass minimumskrav til gjenbruk av asfalt i alle investeringsprosjekter i Asker kommune. Prosjektlederen Yuan Tian sier det slik: 

«Vi har fått stor innsikt i asfaltarbeid. Inspirerende å oppdage at bransjen ligger foran innkjøpere. Spennende å vite at det er mulig å oppnå gode miljøresultater med enkle virkemidler ved innkjøp».

Andre piloter er fra Borgensonen barnehager med en digital bærekraftsidébank, Hagaløkka skole med miljøhandlingsplan, Landøya skole med bærekraft i ny læreplan – elevbedrift, Sydskogen skole med veksthus og humlehotell. 

I tillegg har Velferdsforvaltningen jobbet med sosial bærekraft i tjenesten, mens Helse, rehabilitering og mestring har arbeidet med god helse gjennom økt vaksinasjonsgrad. 

En rapport fra pilotene ligger på kommunens nettsider. Den er nyttig lesning.

Vi har blant annet lært at organisasjonen trenger praktisk bistand og inspirasjon til å jobbe med bærekraft i hverdagen. Vi ser at gode, konkrete eksempler fra ett sted kan inspirere andre virksomheter til å gjøre ting annerledes.

Kommuneplanen er vedtatt. Klimabudsjettet er på trappene. Bærekraftsmålene utgjør en grunnmur. Men et solid stykke arbeid gjenstår for å konkretisere FN-målene i kommunens ulike planer, virksomheter og aktiviteter. 

Oppdraget nå er å gjøre den vedtatte politikken virkelig, påse at vi utvikler de «verktøy» som trengs for å skape en bærekraftig kommuneorganisasjon og et bærekraftig lokalsamfunn – sammen med innbyggerne. Det er ingen lett jobb, det er heller ikke gjort på én dag. Men det er mulig. Det dreier seg om å gjøre ord til handling. Og det er det vi nå må få til. Sammen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.