Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Bærekraft er ingen konkurranse

- Powerhouse Kjørbo er et sterkt bevis på at samarbeid mellom ulike aktører fremmer nyskapende og varige løsninger, skriver artikkelforfatteren.

- Powerhouse Kjørbo er et sterkt bevis på at samarbeid mellom ulike aktører fremmer nyskapende og varige løsninger, skriver artikkelforfatteren.

Foto: CHRIS AADLAND/ASPLAN VIAK

Skal vi makte å gjøre en forskjell, må næringsliv så vel som kommuner stille sterkere krav til mer bærekraftige løsninger når vi planlegger og bygger.

Handlingens tiår ble innledet med en global pandemi som har sendt skjelvinger gjennom næringslivet og alle våre økonomiske fundamenter. 

Men vi ser også noe annet. En enorm omstillingsevne. I tillegg registrerer vi en positiv innvirkning på klimaet i kjølvannet av pandemien. I år kom verdens overforbruksdag, dagen hvor vi har brukt opp årets kvote av jordas ressurser, tre uker senere enn i fjor. Hovedårsaken er nedgang i karbonavtrykk. 

Det viser oss at vi har en mulighet for å snu en hurtig, akselererende og negativ utvikling.

Men fremtiden kan ikke belages på drastiske tiltak som gjør at hele samfunnet stopper opp for at vi skal se en effekt på klimaet. Vi må endre vårt tanke- og levesett ved å dyrke større åpenhet og samarbeid for å nå felles mål. Samarbeid på tvers av bransjer, konkurrenter, kommuner, fylkeskommuner, naboer og mennesker.

Asplan Viak er i en bransje hvor vi har et stort mulighetsrom for å gjøre en forskjell. Daglig påvirker vi fremtiden. 

Også i Asker og Bærum setter vi varige spor. Gjennom arbeidet med Ringeriksbanen fremmes tog som aktuelt transportmiddel med tilhørende knutepunktsutvikling mot annen grønn mobilitet. Og vi har mulighetsstudiet om helelektrisk, klimavennlig mobilitet på Fornebu, som ifølge klimaanalyser vil kutte utslipp 30-50 prosent mer enn referansealternativet i vedtatt politikk. 

Norges dypeste energibrønner på Føyka viser det store potensialet som ligger i ren geoenergi. Og vårt eget hovedkontor, Powerhouse Kjørbo: Verdens første rehabiliterte plusshus som produserer mer energi enn det bruker. 

Alle prosjekter er utført i nært samarbeid mellom ulike aktører og oppdragsgivere. Vårt mål er å være den fremste arena for samfunnsutvikling. 

Med dette anerkjenner vi at Asplan Viak har et stort samfunnsansvar. Derfor har vi valgt en forretningsmodell hvor vi rapporterer på en trippel bunnlinje. Vår suksess måles slik at økonomiske resultater likestilles med sosiale og miljømessige bærekraftsresultater. Altså hvor bærekraftig vår drift er. 

Dette er en modell som med fordel kan benyttes av flere både private og offentlige. Innkjøpsmakten som ligger hos næringslivet, har stor påvirkningskraft. Bærekraftige løsninger bær også vektes tyngre når Asker og Bærum initierer anbudsrunder, slik at det ikke er pris alene som er avgjørende i prosjekter.

Dette fordrer at vi tør å tenke langsiktig rundt vår virksomhet. Og vi må tenke nytt. Både næringsliv og kommuner har en tendens til å repetere det vi alltid har gjort, en luksus vi ikke lenger har tid til. Verdiskapning ligger i innovativ bruk av ny teknologi – og samarbeid.

Som kommuner må Asker og Bærum stille krav til seg selv som sikrer at de tilrettelegger for bærekraftige løsninger i egne prosjekter. Må det bygges nytt? I hvilken grad kan vi legge til rette for rehabilitering, ombruk, gjenbruk og sirkulær økonomi? 

Det er et akutt behov for en mer helhetlig og langsiktig planlegging av byer, steder og kommuner. Hvor vi ser på totale energiløsninger og ikke minst grønne transport- og mobilitetsløsninger for større områder. På tvers av kommunale og fylkeskommunale grenser. 

Vi må se på helheten i stedet for å suboptimalisere i enkeltutbygginger. Vi må bruke mer ressurser på innovasjon og forskning og jobbe sammen på tvers av næringer, men også med myndighetene og virkemiddelapparatet der. 

Sammen med næringslivet har Asker og Bærum et stort potensial til å bli foregangskommuner i arbeidet med å bygge helhetlige og varige løsninger i en region som har sterke ambisjoner om å kutte klimagassutslipp. Sammen må vi nå gå fra ambisjoner til handling.

Elisabeth Heggelund Tørstad, adm. dir., Asplan Viak.

Elisabeth Heggelund Tørstad, adm. dir., Asplan Viak.

Foto: Nina Rangøy/Asplan Viak
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.