Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Både læring og næring i skolemat

MDG-POLITIKER: - En skolematordning vil kunne bidra til nok et praktisk element som elevene kan få gode opplevelser knyttet til, skriver Ingar Sagedal Bie, som er kommunestyrerepresentant for Bærum MDG.

Det er med glede MDG ser at stadig flere er opptatt av skolematens betydning og at flere partier i Bærum ønsker gratis mat innført i skolen.

Ikke alle ønsker som MDG varme måltider med lokal vegetarmat, men som et skritt på veien ser det ut til at mange er enig om at gratis kvalitetsmat er godt for helsen og er sosialt utjevnende.

LES OGSÅ: Sunn skolemat til alle

LES OGSÅ: Tiden er inne nå

– Hvis et tiltak skal være utjevnende, må det treffe alle. All erfaring viser at skal de som trenger det aller mest nyttiggjøre seg et tilbud, må det være gratis, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Nasjonalt folkehelseinstitutt om gratis skolemat.

Også tidligere eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) sa hun var åpen for å se på alle forslag som kan minske de sosiale helseforskjellene. Hun syns det er greit at kommuner og skoler setter i gang på eget initiativ.

Også Høyres velferdsutvalg, ledet av Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, har foreslått at «kommuner og fylker ser på innføringen av en enkel og sunn skolelunsj». Høyres landsmøte har nylig sagt nei, men Høyre i Bærum kan jo noen ganger gjøre svært fornuftige vedtak.

Noen er naturlig nok bekymret for at en ordning med matservering på skolen er tid-, areal- og arbeidskrevende. De har nok rett. Melkeordningen i dag er jo også krevende, men den gir elevene, som på omgang betjener sine medelever, en praktisk og meningsfull oppgave. En skolematordning vil kunne bidra til nok et praktisk element som elevene kan få gode opplevelser knyttet til. De kan lære om hygiene, sunn mat, logistikk, service og avfallshåndtering. En utfordring vil være areal, men mange skoler som har gjort forsøk har funnet at dette lar seg gjennomføre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det blir spennende å se om den brede oppslutning gratis skolemat har fått, gir seg utslag i praktisk politikk i Bærum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler