Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Avvis forslaget i sin helhet

– Politikerne bør ta sine valgløfter på alvor og avvise forslaget i sin helhet, skriver innsenderne om planene for utbygging av Ballerud/Kleven mellom Bekkestua og Høvik. Slik tenker arkitektene seg deler av utbyggingen.

– Politikerne bør ta sine valgløfter på alvor og avvise forslaget i sin helhet, skriver innsenderne om planene for utbygging av Ballerud/Kleven mellom Bekkestua og Høvik. Slik tenker arkitektene seg deler av utbyggingen.

ILLUSTRASJON: EINAR JARMUND & Co AS arkitekter

Utbyggerne av Ballerud/Kleven-området har, med Bærum kommunes velsignelse, lagt frem sitt forslag til utbygging av området.

Forslaget skal til første gangs behandling i planutvalget torsdag denne uken. Politikerne bør ta sine valgløfter på alvor og avvise forslaget i sin helhet. 

Her bygges ned matjord. Her bygges høyt og tett i ett av de siste grøntarealene som er igjen i området. Her saneres kulturminnet Kleven gartneri.

Utbygger legger frem to alternative forslag. Kommunen anbefaler alternativ 1 som innebærer den høyeste grad av fortetting, kalt klimaklokt forslag. Forslaget innebærer at det bygges i alt 378 boenheter, hovedsakelig i blokker.

Utbygger drøfter riktignok mange av innvendingene som er kommet i den lange planleggingsprosessen, men planene om en storstilt utbygging ligger fast.

  • Naturmangfold: Utbygger mener at å holde av et mindre område som friareal og restaurere et bekkeløp og en dam bidrar til at utbyggingen vil kunne få en positiv effekt for naturmangfoldet i området. 

Man skal lete lenge etter et eksempel på at massiv blokkbebyggelse gir en positiv effekt på naturmangfoldet. Allerede i dag er slitasjen på vegetasjon og terreng stor i den tilliggende lille Søråsen-skogen, noe som tydelig viser behovet for grønne områder.

Her bygges ned matjord. Her bygges høyt og tett i ett av de siste grøntarealene i området.
  • Grønnstruktur: Den grønne infrastrukturen skal sikre Bærums naturmangfold. Forhager, betong og asfalt gjør ikke det. I tillegg er grønnstrukturen og nærnatur verdifull for mennesker. Ballerud/Kleven er både et lokalt grøntområde og del av en tilnærmet sammenhengende grønnstruktur fra Gjønnesparken til Høvik.
  • Landbruk: Utbygger mener verdien av jordbruksarealene i området er lav, selv om de innrømmer at området har potensiell god matjord. Som en følge av dette foreslår utbygger at et mindre område settes av til friareal, eventuelt parsellhager eller lignende. 

Det er da noe, men en fattig trøst oppe i all betongen.

Elisabeth Blichfeldt er styreleder i Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen.

Elisabeth Blichfeldt er styreleder i Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen.

Foto: Knut Bjerke
  • Kulturminner og kulturmiljø: Utbygger konstaterer at Kleven gartneri er registrert som et viktig kulturmiljø innenfor planområdet. Samtidig hevdes det at verneverdiene først og fremst er knyttet til tundannelsen; hovedhus, anneks, låven, samt et par store løvtrær. 

Dette kulturminnet skal utbygger bevare ved at «Fremtidig bebyggelse planlegges slik at de store løvtrærne bevares, samt at tundannelsen som strukturerende element videreføres». 

Det planlagte byggeområdet ligger mellom Bekkestua og Høvik.

Det planlagte byggeområdet ligger mellom Bekkestua og Høvik.

Ser man på tegningen som følger forslaget, ser man to trær klemt mellom høye blokker (vil de overleve den massive gravingen utbyggingen krever?) og noen frittstående trær på et grøntareal bortenfor. 

Hvordan dette kan sies å ivareta kulturminnet Kleven Gartneri er rett og slett uforståelig.

Kari Balke Øiseth er styreleder i Naturvernforbundet i Bærum.

Kari Balke Øiseth er styreleder i Naturvernforbundet i Bærum.

FOTO: PRIVAT

I januar i år sendte Naturvernforbundet Bærum, Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen og velene i området et brev til planutvalget om Ballerud/Kleven, der vi ba om at utbyggingen blir skrinlagt. 

Brevet ble ikke behandlet. Det bør tas frem igjen på torsdag. Vi ber politikerne virkelig å være klimakloke. Vern kulturminner, grønnstruktur og matjord, ikke bare snakk om det.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.