Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker

Trond O. Røed sitter i planutvalget og kommunestyret for Asker Frp.

Trond O. Røed sitter i planutvalget og kommunestyret for Asker Frp.

Foto: Frp

Det er mange som i disse dager har fått skriv fra kommunen om avslutning av kommunalt veivedlikehold og brøyting på en del kommunale veier. Kommunen ønsker selv å privatisere disse veiene for å spare driftsutgifter. 

Frp er ikke motstander av å konkurranseutsette tjenester, men kommunen skal ha ansvaret for at tjenesten blir levert innbyggerne. I dette tilfelle vil kommunen dytte ansvar og merkostnader over på den enkelte.

Saken ble forelagt hovedutvalg for samfunnstjenester i juni. Det var kun Frp sin representant som gikk imot en slik avvikling av en tjeneste som de fleste innbyggere forventer av kommunen. Frp mener at kommunen fortsatt skal levere primærtjenester til sine innbyggere, og uten å pålegge enkelte merbelastning og økte brukerbetalinger.

Frp kan ikke se annet argument enn at kommunen forsøker å velte kostnader over på innbyggerne.

En ting er at den enkelte innbygger må brøyte sin egen private adkomst og gårdsplass, men det er ikke det vi snakker om her. Her er noen eksempler:

Midtskogveien i Sætre. Foreslått avsluttet på 150m som er eneste gang- og sykkelvei fra Gunnaråsen til Sætrebakken, og som i tillegg går forbi Midtskogen bofellesskap, som er avhengig av noen få meter på strekket for å komme til bofellesskapet parkeringsplass, som for øvrig kommunen har ansvar for å rydde.

Kongsdeleneveien er en viktig turvei, og eneste sikre for myke trafikanter fra Storsand og Verpen. Kommunen skal fortsatt brøyte inn til kirken, og igjen på den andre siden ved Engene, men ikke de få hundre meterne på midten. Hvor er miljøtanken i et slikt forslag? Kommunen skal altså brøyte på begge sider, løfte opp plogen, og kjøre til den andre siden. For deretter at det skal komme en annen maskin og brøyte midtstykket.

Ivers vei fra Åros retning Sætre er igjen eneste trygge veien for myke trafikanter mellom Sætre og Åros, og veien er stengt for gjennomgangstrafikk. Var det ikke slik at kommunen skulle legge til rette for økt bruk av sykkel og gange. Ivers vei er også en del av den offisielle kyststien. Ønsker virkelig kommunen å privatisere deler av kyststien rundt i kommunen.

Og hvis en vei er definert som offentlig kommunal vei med flere enn 10 boenheter, så stanser du ikke brøyting halvveis om det ligger en eller to boliger litt lenger inne i veien. På Slingrebekk er det 135 boenheter fordelt på 3 veier. Da brøyter kommunen de tre veiene, punktum.

Og slik kan jeg fortsette med en rekke eksempler over hele kommunen.

Frp kan ikke se annet argument enn at kommunen forsøker å velte kostnader over på innbyggerne. For dette er ikke i tråd med hverken mål om å bruke mindre energi, få folk til å la bilen stå, eller å satse på utvikling utover på halvøya og skape gode bomiljø.

Foreløpig er det bare Frp som har vært tydelige på at vi går imot reduksjon av det kommunale tjenestetilbudet, kun for økt brukerbetaling, økt merarbeidet for innbyggerne og økt miljøbelastning ved at flere maskiner må inn på det samme området for å gjøre samme jobb.

Dersom kommunen har behov for å spare de få kronene dette betyr, har Frp en rekke forslag. Men dette er ikke veien å gå.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.