Jernbanestasjon ved Avtjerna

VIL HA TOG: – Arbeiderpartiet vil stå på videre for å sikre at mulighetene for en stasjon ved Avtjerna blir skikkelig utredet, skriver Jan Sandal. Her på Asker stasjon.

VIL HA TOG: – Arbeiderpartiet vil stå på videre for å sikre at mulighetene for en stasjon ved Avtjerna blir skikkelig utredet, skriver Jan Sandal. Her på Asker stasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderpartiet vil ha fortgang i planarbeidet for jernbanestasjon ved Avtjerna. Høyre ikke.

DEL

Les alt innhold på budstikka.no for kun kr 6,30,- pr. dag

På fylkestinget 13. februar ble det en spesiell runde vedrørende mulig jernbanestasjon ved det store planlagte boligområde Avtjerna i Bærum.

Les også: – Enighet om Ringeriksbanen

Les også: Stein fra Ringeriksbanen kan gi nytt utfartssted til marka

Les også: Nå går toget for Avtjerna

Les også: Frp følger opp Avtjerna

Fylkesutvalget hadde i sitt møte 23. januar avgitt en uttalelse til planprogrammet for den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16. Ved en feil kom det ikke med at Akershus fylkeskommune på samme måte som Bærum kommune, ønsker å få utredet mulighetene for en jernbanestasjon ved Avtjerna.

Arbeiderpartiet ønsket å få rettet opp denne feilen så raskt som mulig og tok dette opp på fylkestinget. Det samme gjorde Fremskrittspartiet.

Fylkesordfører Anette Sollis respons på dette ønsket var lite imøtekommende. Fylkesordføreren mente fylkeskommunen skulle vente med en ny uttalelse til at planprogrammet var avklart og reguleringsplan med konsekvensutredning for Ringeriksbanen var utarbeidet og utlagt på høring.

Under debatten åpnet fylkesordføreren for at en tilleggsuttalelse eventuelt kunne behandles som egen sak på neste fylkesting 27. mars etter at fylkesadministrasjonen hadde utredet det faglige grunnlaget for en slik uttalelse.

Etter min mening er fylkesordføreren i denne saken svært formalistisk og skaper unødvendig arbeid for våre fagfolk i fylkeskommunen.

Utbyggingen ved Avtjerna har vært en viktig del av planene for det langsiktige utbyggingsmønsteret i Bærum i flere tiår, og som sådan vært utredet mer enn de fleste utbyggingssaker i kommunen.

Berørte statlige myndigheter og fylkeskommunen har akseptert Avtjerna som et slikt utbyggingsprosjekt, og det er derfor ikke vesentlige konflikter om området.

I tillegg er det i denne aktuelle saken bare spørsmål om en uttalelse til et planprogram som nettopp er stedet for å melde inn behov for utredninger fra lokale og regionale myndigheter.

Erfaringer med denne type prosesser med store statlige prosjekter er at lokale og regionale myndigheter har vært for sent ute med å melde inn sine behov, og at det har ført til at det har blitt unødvendig vanskelig å ta hensyn til disse behovene.

Arbeiderpartiet er redd for at «toget» skal gå fra oss i denne viktige utbyggingssaken. Avtjerna er planlagt å få en befolkning på minst 10.000 innbyggere, en størrelsesorden som tilsier at det må sikres en meget god kollektivbetjening, fortrinnsvis med jernbane.

Arbeiderpartiet vil derfor stå på videre for å sikre at mulighetene for en stasjon ved Avtjerna blir skikkelig utredet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Høyre har til stadighet ropt på mer politisk handlekraft. Jeg synes denne saken illustrerer veldig godt at det er stor forskjell på slagord og praksis i dette partiet som ennå ha så stor makt i Norge, noe som vi i Arbeiderpartiet ønsker å gjøre en grundig endring på etter valget i september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags