Nei, hvorfor skulle jeg gjøre det? Her har Låhne misforstått totalt.

Les også: Store muligheter på Avtjerna

Les også: Omfavner plussby

Jeg sa at vi hadde kjørt forbi Avtjerna utallige ganger på E16, men aldri stoppet og gått inn på myrområdet som er avmerket Avtjerna på kartet.

Jeg er klar over at det foreslåtte boligområdet Avtjerna ligger på begge sider av E16, noe også Budstikka hadde illustrert ved en tegning.

Det går blåmerket sti fra Sollihøgda forbi Holmetjern, Knappnæring og ned i Kjaglidalen, men det blir litt utenfor boligområdet. Området fra Høymyr mot Holmetjern ville nok være mer egnet, men det ligger delvis i Hole kommune.

På Statens karverks turkart fra 1994 er det feilaktig avmerket parkeringsplass ved Avtjerna, inn fra E16, der en merket, men upreparert skiløype starter.

På turkartet Oslo Nordmark, også fra 1994, er parkeringen utelatt, og jeg har aldri sett noen andre kart eller skilt som viser at det er parkeringsplass her.

Men jeg skal stoppe ved anledning og se hvordan det ser ut inne på området som i dag virker å være en dumpeplass for stein.

Låhne misforstår også (bevisst?) hva regjeringen ved samferdselsminister Solvik-Olsen har sagt, og gjentar dette omstendelig fra forrige innlegg.

Det jeg oppfatter at Solvik-Olsen sier og foreslår, er at servicetunellen kan vurderes brukt som trasé for høyteknologiske bussløsninger og så videre, hvis det skulle bli vedtatt boligbygging ved Avtjerna, men han sier ikke noe om regjeringens holdning til boligbyggingen i seg selv.

Å tolke dette som at regjeringen har oppdaget de store mulighetene som ligger på Avtjerna, blir da helt meningsløst.

Men intet er så galt at det ikke er godt for noe, heter det.

Skulle likevel kommunen vedta utbygging, er det jo bedre å utrede en slik bussløsning, enn bare å satse på bilbasert transport, selv om de fleste nok har elbiler, hydrogenbiler eller andre nullutslippsbiler om 30 år.

Gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Bærum, Ole Andreas Lilloe-Olsen, skrev en sms til meg 30. april, etter at det var klart at stasjonen ble skrinlagt: «Ja det blir nok ingen utbygging på Avtjerna nå. Vi har foreslått å flytte en del av de bilbaserte virksomhetene på Rud opp langs E16 ved Avtjerna, og heller ha boliger på Rud», og så videre.

Vi får håpe de andre partiene også følger Venstres eksempel og legger planene om Avtjerna som fremtidig boligområde i skrivebordsskuffen for godt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Den romerske senatoren Cato den eldre skal ha avsluttet alle sine innlegg i senatet i Roma med å si at han mente Kartago burde ødelegges, men så drastisk er det ikke nødvendig å gå frem på Avtjerna; der er det er nok å si «skrinlegges»!