Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Avtjerna - hvor er det?

Er det fortsatt en god idé å tenke utbygging på Avtjerna?

Tidligere direktør i Bærum kommune, Hans Kr. Lingsom, spør om det er riktig å tenke Avtjerna som et fremtidig område for utbygging i Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

Avtjerna som fremtidig byggeområde i Bærum har vært mye omtalt i det siste. Foreløpig har statlige myndigheter satt en stopp for tanken om en ny by i skogen opp mot Sollihøgda. Begrunnelsen er at dette ikke er forenlig med Regional plan for areal og transport. Dessuten blir det ikke lagt opp til stasjon i området når Ny Ringeriksbane en gang i fremtiden toger forbi langt under bakken.

Planene for utbygging i området med rundt 10.000 boliger ble første gang formalisert for 30 år siden i Kommuneplan 90 – ikke i 1999 som Budstikka tidligere har opplyst. Omstendighetene rundt vedtaket i kommuneplanen var spesielle og ganske dramatiske. Stortinget hadde ennå ikke bestemt seg for om Fornebu skulle legges ned. Kommunen måtte se seg om etter andre fremtidige muligheter for en større utbygging.

Tre forslag ble lansert. Utbygging i Bærumsmarka (Sæteren/Muren), på jordbruksarealene vest for Rykkinn og på Avtjerna. I formannskapet falt valget på Sæteren/Muren. Da saken kom til kommunestyret, var det lobbet kraftig fra naturverninteresser og lokalbefolkningen syd for Griniveien. Kommunestyret endte opp med å vedta Avtjerna som kommunens fremtidige utbyggingsretning. Toneangivende utbyggere levnet ingen tvil om at de ikke kunne tenke seg å gi seg i kast med utbygging så langt unna eksisterende bebyggelse i Bærum. Noen hevdet sågar at det beste man kunne si om Avtjerna var at ingen visste hvor det var.

Ser man på det nå, er det neppe et varig holdbart argument at den regionale planen ikke åpner for en fremtidig by på Avtjerna. Planen kan raskt bli endret, når man etter hvert skjønner at den har kjørt seg fast i befolkningens motstand mot en hensynsløs og lite miljøvennlig fortetting på alle stoppesteder for skinnegående transport i regionen.

Men er det da fortsatt en god idé å tenke utbygging av Avtjerna i fremtiden? 

Kan Bærum kommune klare det økonomiske løftet med å bygge ut skoler, barnehager, sosiale institusjoner, kultur – og idrettsanlegg for 20.000 innbyggere i et område der det intet er fra før? Ja, kanskje, hvis statlige myndigheter åpner for at utbyggere må være med i et spleiselag med kommunen slik som på Fornebu. 

Men vil folk være villig til å betale tilstrekkelig for boliger så langt unna sentrale strøk? Avtjerna er ikke Fornebu og utbyggere kan komme til å vegre seg for å satse her.

Det er neppe tvil om at det her kommer til å være skjær i sjøen. Vil andre alternativer til Avtjerna presse seg frem eller vil fortettingen innenfor eksisterende byggesone fortsette til det punktet hvor den ikke lenger kan gi et tilstrekkelig tilbud av nye boliger? Kan kommunen klare seg økonomisk med en mindre befolkningsvekst og en økende ubalanse mellom antall eldre pensjonister og antall yrkesaktive? Såkalt forgubbing av befolkningen er et reelt spøkelse.

Kanskje er det på tide å se litt nærmere på hvilke utfordringer kommunen vil ha på litt lengre sikt og hva den kan gjøre for å møte disse?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.