Aksepter annerledesheten

VERDENS AUTISMEDAG: Tine Lillemoen Asklunds sønn, Bjørn, viste stor interesse for mammas datamaskin fremfor lekene på bordet, da Bustikka møtte dem i 2011. – Dette er typisk atferd for et barn med autisme, sier artikkelforfatteren.FOTO: KARL BRAANAAS

VERDENS AUTISMEDAG: Tine Lillemoen Asklunds sønn, Bjørn, viste stor interesse for mammas datamaskin fremfor lekene på bordet, da Bustikka møtte dem i 2011. – Dette er typisk atferd for et barn med autisme, sier artikkelforfatteren.FOTO: KARL BRAANAAS

Av

«Alle er individer», fikk mannen min og jeg til svar da diagnosen på vår den gang tre år eldste sønn var blitt satt i 2012.

DEL

MeningerVi hadde knapt hørt om ordet «autisme». Sønnen vår har infantil autisme eller «barne-autisme» som den også kalles. Denne formen er så tydelig at diagnose kan settes i løpet av de første leveårene.

Verdens autismedag er 2. april. Autismeforeningen bruker hvert år dagen til å spre informasjon om utfordringer knyttet til spekteret, men også muligheter. Vi jobber for at mennesker innen spekteret og deres familier skal bli verdsatt og tatt hensyn til.

En diagnose, også innen autismespekteret skal gi rettigheter, men det er dessverre ikke alltid tilfellet. Dårlig kommuneøkonomi er en vanlig begrunnelse for å gi avslag på grunnleggende lovpålagte rettigheter for diagnostiserte og pårørende, også i kommuner med god økonomi som Asker og Bærum.

Styret i fylkeslaget er blant annet kjent med at Bærum kommune ikke lenger tilbyr kveldskurs til foreldre til barnehagebarn med autisme. Dette var et rimelig og godt kommunalt tilbud til en veldig sårbar gruppe. I andre kommuner, også i Akershus er situasjonen enda verre. Barn og ungdom blir nektet tilrettelagte opplæringstilbud og familier tilstrekkelig avlastning.

Les mer på Budstikka.no/debatt

Kunnskapen i samfunnet om diagnoser innen autismespekteret er lav. Dette har sammenheng med at autisme er en underdiagnostisert utviklingsforstyrrelse. Høyt fungerende autisme, som Asperger syndrom kan særlig hos jenter og kvinner være vanskelig å diagnostisere. Selv om samspillet med andre mennesker tilsynelatende er bra kan mange streve med å mestre sosiale situasjoner. Dette kan gå på helsa løs, og uten tilrettelegging fra Nav og arbeidsgiver kan veien til ufrivillig uføretrygd være kort.

Autismeforeningen jobber for at samfunnet i langt større grad enn i dag vil akseptere annerledesheten, nevrodiversiteten som en autismespekterdiagnose innebærer. Vi som pårørende- og brukerorganisasjon mener det er en styrke at mennesker er ulike, men vi skjønnmaler ikke. Det er mange innen spekteret som har så store utfordringer at de må få hjelp til å mestre selv enkle handlinger og sosiale situasjoner hver eneste gang.

Samtidig som samfunnet må legge mye bedre til rette for at mennesker innen autismespekter blir verdsatt og tatt hensyn til, er det viktig å fokusere på hva den enkelte mestrer. Mennesker innen spekteret har ofte en ganske ujevn evneprofil. De kan være avhengige av hjelp for å mestre tilsynelatende enkle praktiske oppgaver, men samtidig ha veldig gode teoretiske evner. De fleste innen spekteret kan og vil bidra i samfunnet. De må få muligheter gjennom bedre tilrettelegging innen utdanning, arbeid og fritid.

Det er ikke gratis, men alternativet er langt dyrere både for samfunnet, mennesker innen spekteret og deres pårørende.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags