Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Askers mest miljøvennlige kai?

– Vi ønsker å legge ned utskipningsanlegget på sørsiden av Verket og i stedet bygge en kailøsning på nordsiden av Ryggen, skriver Stig Skarbø i Stange Gruppen AS. Slik ser selskapet for seg det nye anlegget.

– Vi ønsker å legge ned utskipningsanlegget på sørsiden av Verket og i stedet bygge en kailøsning på nordsiden av Ryggen, skriver Stig Skarbø i Stange Gruppen AS. Slik ser selskapet for seg det nye anlegget.

ILLUSTRASJON: STANGE GRUPPEN AS

Det er et viktig miljøprosjekt som nå skal behandles i formannskapet i Asker. 

Det handler ikke bare om «en ny kai i Hurum». Denne kaia vil trolig bli kommunens mest miljøvennlige kai og sørge for kortreist og bærekraftig transport av rene steinmasser fra store byggeprosjekter på Østlandet. 

Tiltaket vil redusere belastningene av tungtransport på veiene i Asker, Bærum og spare miljøet for store mengder CO2-utslipp.

I tillegg til at det er miljøvennlig så vil prosjektet også være med på å løse storsamfunnets store hodepine på Østlandet for tiden; hva gjør vi med alle overskuddsmassene fra store bygge- og samferdselsprosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen? 

Disse pågående prosjektene vil alene medføre to millioner lastebilturer på veiene i Asker, Bærum og Stor-Oslo i årene som kommer, med den slitasje og enorme miljøbelastninger det vil medføre.

Nå ønsker vi i Svelviksand AS å frakte noen av disse massene sjøveien i stedet. Rene steinmasser som kan gjenbrukes i betong og asfalt. Og til det trenger vi tillatelse til å etablere en ny kailøsning på Verket.

En rapport fra Norconsult viser at å frakte stein fra utbyggingen av det nevnte vannprosjektet på Huseby til Sjursøya eller Fornebu og derfra sjøveien til Verket – fremfor å frakte det på vei til Drammen havn – reduserer miljøavtrykket med nærmere 2.300 tonn CO₂ per år. 

Dette utgjør utslippet til 1.000 privatbiler per år. Utslippene kan reduseres med 75 prosent. 

Så dette monner. Ved frakt av steinen til Verket kan den dessuten benyttes videre som råvarer.

I over 100 år har Svelviksand vært en viktig leverandør av sand- og steinprodukter, og det er benyttet råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området. 

Vår virksomhet bidratt til skatteinntekter og trygge arbeidsplasser i mange tiår. Nå vil vårt nye prosjekt tilføre lokalsamfunnet ytterligere mange nye sirkulære og grønne arbeidsplasser.

Vi ønsker å legge ned utskipningsanlegget på sørsiden av Verket og i stedet bygge en kailøsning på nordsiden av Ryggen. Slik frigjør vi et langt større areal til allmenne formål i tett befolket område enn det som tas i bruk i nord. Og virksomheten på Verket vil nok oppleves mye mindre støyende enn før. 

Uansett er det vårt klare ansvar å sørge for en drift der hensynet til naboer, ansatte, omgivelser og miljø alltid står høyt på agendaen.

Prosjektet har fått sterk støtte fra blant andre Bærum Ressursbank, Oslo Havn og flere av de største entreprenørene i regionen. Prosjektdirektør hos Bærum Ressursbank Tore Gulli har karakterisert det hele som «både grønt, miljøvennlig og langsiktig».

Vår oppriktige vurdering og konklusjon er at planene som nå skal behandles i formannskapet i Asker, vil legge til rette for store miljøbesparelser i regionen, flere grønne arbeidsplasser og bidra til å løse en stor utfordring på Østlandet uten at det vil skape ekstra ulemper eller sjenanse for naboer eller andre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.