Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Askers eldrepolitikk i støpeskjeen

Kent Lippert Olsen (Asker KrF), her ved Asker bo- og omsorgssenter i Semsveien.

Kent Lippert Olsen (Asker KrF), her ved Asker bo- og omsorgssenter i Semsveien.

Foto: Knut Bjerke

Økt andel innbyggere over 80 år og lave fødselstall krever en ny eldrepolitikk i Asker.

Levealderen har økt med rundt 10 år de siste 50 år. I Asker vil antallet 80+ fordobles innen 2040. Denne utviklingen krever nytenkning i eldrepolitikken.

I dag bor hver femte innbygger over 80 år på sykehjem eller i heldøgns omsorgsbolig. Dersom en slik dekningsgrad på rundt 20 prosent skal kunne opprettholdes, må det bygges 100 nye sykehjemsplasser hvert annet år i perioden 2024–40. 

Dette sies ikke å være «bærekraftig». En sykehjemsplass koster rundt 1,3 millioner kroner i året.

Økt antall eldre er ikke bare en økonomisk samfunnsutfordring. Lave fødselstall gjør at det i fremtiden blir vanskelig å finne nok unge mennesker som vil velge helsetjenesten som arbeidsplass. 

En tredel av årskullene vil trenges i helsetjenesten om dagens tjenestetilbud skal kunne opprettholdes på den måten det drives i dag. Nytenkning synes derfor nødvendig om eldreomsorgen skal bli økonomisk og personellmessig bærekraftig.

Kommunedirektøren i Asker mener at løsningen ligger i økt bruk av hjemmebaserte tjenester, innføring av ny velferdsteknologi samt etablering av nye boformer for eldre.

Folketrygd og gode pensjonsordninger har gitt de fleste av oss mulighet til å planlegge vår egen alderdom. Kommunens oppgave blir å legge til rette for at dette skal bli mulig. 

Utfordringen er at 25 prosent av personer over 80 år, og 40 prosent av dem over 90 år, har en demenslidelse og trenger tilsyn 24 timer i døgnet. 

Ikke alle har en frisk ektefelle som kan passe på dem, og det er et åpent spørsmål om ny velferdsteknologi og hyppige besøk av hjemmesykepleie kan erstatte heldøgns omsorg.

Nye boformer kan være en mulighet til å utsette innleggelse i sykehjem. 

En form for kollektiv der eldre kan være til hjelp for hverandre er en interessant mulighet. Men det vil kreve kommunal planlegging og prioritering. 

Asker har så vidt begynt med slik planlegging. Private utbyggere tilbyr leiligheter for 55+ med en del servicetilbud som resepsjonstjenester og fellesarealer. 

Det kan være et godt tilbud til pengesterke ektepar så lenge de er rimelig friske. Det er ikke noe reelt tilbud for enslige demente. I dag er rundt 80 prosent av sykehjemsbeboerne demente.

Det er et åpent spørsmål hvor mye ny velferdsteknologi, økt bruk av hjemmesykepleie og etablering av nye boformer for eldre vil redusere behovet for sykehjemsplasser. 

Internasjonale studier antyder at det er mulig med en reduksjon på rundt 25 prosent av behovet for heldøgnsomsorg om alle de nye tiltakene tas i bruk. 

Anslagene er usikre. Dersom de holder stikk, betyr det at Asker trenger 75 nye sykehjemsplasser hvert annet år fra 2024.

I forslaget til handlingsplan er det ikke planlagt noe nytt sykehjem før i 2029. Det er ikke «bærekraftig». Asker trenger etter prognosene et nytt sykehjem allerede i 2025. Prosjekteringen må derfor starte ganske snart.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.