I rute med boliger for vanskeligstilte?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Bekymring. I Budstikka torsdag 11. februar fremkommer det at Asker kommune er i rute med etableringen av 60 nye boliger for vanskeligstilte gjennom Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) for perioden 2014–2017.

DEL

Per februar 2016 er 31 av i alt 60 boliger realisert.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Dette ser tilsynelatende ut som en tilfredsstillende progresjon, men ser man nærmere på fordelingen av de realiserte boligene innenfor de tre målgruppene i BOSO (sosialt vanskeligstilte, flyktninger og psykisk helse og rus), ser man at samtlige boliger (unntatt én) for de to førstnevnte gruppene er realisert, mens for målgruppen psykisk helse og rus gjelder dette kun 7 av 35 boliger.

Over halvveis inn i perioden synes det derfor lite realistisk, at de resterende 28 omsorgsboligene til målgruppen psykisk helse og rus ferdigstilles innen utgangen av 2017.

Per februar sto det fortsatt til sammen 13 personer på venteliste til omsorgsbolig med døgnbemanning, fordelt på henholdsvis 8 personer innenfor psykisk helse og 5 personer innenfor rus.

Effektueringstiden for tildeling av omsorgsbolig innenfor psykisk helse er på hele 1.158 dager.

Kun 8 av de resterende 28 boligene er planlagt med stedlig døgnbemanning. Dette gjelder de nye boligene i Fredtunveien 11, som skal være et botiltak for personer med rusproblematikk.

For psykisk syke er det ikke planlagt én eneste ny bolig med stedlig døgnbemanning til tross for at det fortsatt står 8 personer på venteliste, og det på bakgrunn av samhandlingsreformen også må forventes at behovet for slike boliger vil øke.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker er bekymret for at det hverken er planlagt eller prioritert nye boliger som møter behovet til de 8 som står på venteliste innenfor psykisk helse.

Brukerrådet ønsker at et tilstrekkelig antall av de resterende boligene etableres samlokalisert med stedlig døgnbemanning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags