Nye Asker går foran

GIR ROS: Norunn Tveiten Benestad (til venstre) fra Vest-Agder og Bente Stein Mathisen fra Asker er stortingsrepresentanter for Høyre og medlemmer av Nordisk råd.

GIR ROS: Norunn Tveiten Benestad (til venstre) fra Vest-Agder og Bente Stein Mathisen fra Asker er stortingsrepresentanter for Høyre og medlemmer av Nordisk råd. Foto:

Av

Miljø. Asker, Hurum og Røyken skal ha honnør for å bruke FNs 2030-mål som ramme for nye Asker kommunes kommuneplan.

DEL

FN vedtok i 2015 17 mål for en bærekraftig utvikling. Disse målene er universelle og gjelder for alle verdens land.

Les også: Et nytt Asker trenger bedre kommunikasjon

Dette utfordrer oss og den norske politiske dagsordenen. Erfaringer med FNs tusenårsmål har gitt oss bevis og tro på at felles global handling gir positive resultater.

Med de nye 2030-målene blir også økologien, selve livsgrunnlaget, sidestilt med de økonomiske og sosiale dimensjonene som tusenårsmålene hadde.

FNs bærekraftsmål bygger mye på hva de nordiske land har fremmet i FN og på disse landenes utviklings- og utenrikspolitikk.

Derfor har vi i Norden et spesielt ansvar for at målene gjennomføres, ikke bare i Norden, men ellers rundt om i verden.

Hovedansvaret for en bærekraftig og bedre verden ligger hos de enkelte landene.

Mål, strategier og ambisjoner kan godt besluttes på et overordnet internasjonalt nivå. Det gir et viktig signal, retning og marsjordre.

Men det er i det daglige arbeidet i våre egne land og i den enkelte kommune at dette må settes ut i livet og gjennomføres.

Skal ideelle mål omsettes i praksis, må det gjøres på en måte som involverer innbyggerne og berører oss i hverdagen.

Norge har forpliktet seg til å rapportere til FN om hvordan vi følger opp målene.

Nordisk ministerråd startet i 2016 et program for å støtte gjennomføringen av FNs 2030-mål. I Nordisk råds norske delegasjon har vi bidratt til at disse målene tas med og integreres i det arbeidet vi gjør i de ulike komiteene.

Det er inspirerende og flott å se hva som skjer på kommuneplan i nye Asker kommune.

Asker, Hurum og Røykens beslutning om at den nye storkommunen, nye Asker, skal ha FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk i utformingen av kommuneplanen, er banebrytende og forbilledlig.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er et godt eksempel på hvordan en kan konkretisere og omsette internasjonale mål og visjoner til lokal handling og praksis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags