Kreativt om rødgrønt samarbeid i Asker

UENIGE: - Det er ikke riktig slik Arbeiderpartiet skriver, at SV var enig i felles prioriteringer til endringer til budsjettet , skriver Joel Ene og Janne Grøttumsbråten og Asker SV.

UENIGE: - Det er ikke riktig slik Arbeiderpartiet skriver, at SV var enig i felles prioriteringer til endringer til budsjettet , skriver Joel Ene og Janne Grøttumsbråten og Asker SV. Foto:

Av

Brudd. I et tilsvar til vårt innspill i Budstikka 27. november, om hvorfor SV ikke lenger ser seg tjent med et formalisert opposisjonssamarbeid med Ap, MDG og Sp i Asker, beklager ledelsen i Ap at SV nå velger å bryte samarbeidet.

DEL

De påpeker også viktigheten av en sterk rødgrønn blokk i et ellers så blåblått Asker.

Les også: Asker trenger en sterk opposisjon

Les også: Budsjettsamarbeidet brøt sammen i Asker

Det er SV enig i. En sterk rødgrønn blokk krever imidlertid at alle partier får gjennomslag, og faktisk løfter felles politiske saker.

Det var jo nettopp fraværet av dette, som gjorde at SV ikke lenger så seg tjent med et formalisert opposisjonssamarbeid.

Politikk er på mange måter en kamp om sannheten, men når sannheten både prosessuelt og politisk fremstilles så kreativt som av Ap i deres tilsvar, må det imøtegås.

Det er ikke riktig slik Arbeiderpartiet skriver, at SV var enig i felles prioriteringer til endringer til budsjettet.

Etter et innledende budsjettmøte med to representanter fra hvert parti, hvor kun den ene av SVs representanter kunne møte, ble det fra SVs side allerede påfølgende dag tatt kontakt for å få tilsendt foreløpig utkast for ytterligere innspill og kommentarer.

At innspillene fra SV kom sent i prosessen, skyldtes utelukkende sen respons på våre henvendelser.

Alle SVs forslag til endringer ble så på bakgrunn av dette avvist, mens Arbeiderpartiets nye forslag derimot ble innarbeidet.

Politisk medfører det heller ikke riktighet at vi foreslo saldering med eiendomsskatt i felles budsjett, ei heller at det ble prioritert et bedre lavterskel døgntilbud for psykisk syke da posten om tillegg i driftsmidler på 4,1 millioner kroner fra fjorårets budsjett – til tross for at dette var nedfelt i vår samarbeidsavtale – ble tatt ut.

Det er trist at det på denne bakgrunn ikke var mulig å unngå et brudd. Så får situasjonen etter kommunevalget i 2019 avgjøre eventuelle fremtidige samarbeidskonstellasjoner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I mellomtiden kan jo Ap, i kampen mot Forskjells-Norge som de i sitt tilsvar skriver de er helt enig i at er viktig, begynne med å støtte SVs verbalforslag for rettferdig fordeling i kommunestyrets budsjettmøte 12. desember.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags