Gro Martnes,

leder Spikkestadbanen Pendlerforening

Her er det flere ting man bør reagere på i mye større grad enn at noen får noen få hundre meter lenger å gå i en periode.

Jernbanedirektoratet har nettopp hatt en handlingsplan ute på høring, og den er nå vedtatt. Der er det bestemt at det først blir seks tog i timen på lokalbanen (Drammensbanen) i 2028/2029. Så hvorfor skal vendesporet bygges nå?

NSB har selv sagt at lokallinja mellom Asker og Oslo har overkapasitet i forhold til passasjergrunnlaget, det er den eneste linja på Østlandet hvor det er ledig kapasitet.

De som står som sild i tønne på direktetogene fra Asker til Oslo kan underskrive dette. Det er derfor selvsagt mye større behov for å øke kapasiteten på direktetogene til Oslo, de som kun stopper i Asker, Sandvika og Lysaker før Skøyen/Oslo.

Spesielt når vi nå går inn i noen år hvor E18 vil få dårligere kapasitet mens den bygges ut. Så hvordan kan man få til det? Oslotunnelen er som kjent rundt 95 prosent full, det er ikke mye ledig kapasitet igjen.

Den helt åpenbare løsningen er å få Spikkestadbanen tilbake på «sporet» igjen. Spikkestadbanen må gå direkte. Dette gir to ekstra tog per time som direktetog til Oslo og vil gi bedre kapasitet fra Asker – av naturlige årsaker vil ikke pendlere som skal forbi Lysaker ta somletoget/lokaltoget som tar betydelig lengre tid.

Pendlere som bor sør i Asker, og naturlig sogner til stasjoner fra Bondivann og mot Røyken/Spikkestad, er i dag tjent med å kjøre bil til Asker stasjon for å ta toget derfra.

Det gir kortere reisetid med mange flere tog å velge mellom enn å ta somletoget på Spikkestadbanen. Konsekvensen er store køer rundt Asker sentrum i rushtiden, og mot Heggedal på ettermiddagen, med alle de ulempene det medfører, full parkering i Asker før klokken 7, dårlig fremkommelighet for buss og nødetater også videre.

Så – hva må til for å få Spikkestadbanen tilbake som direktetog, så det igjen blir et godt alternativ for oss sør i Asker/Røyken/Hurum slik det var før? Og også avhjelper kapasitetsproblemene på Asker?

Vi må ha et krysningsspor i Asker som gjør at vi kan krysse over til spor 3 og derfra kunne kjøre Askerbanen (tunnelen) uten å lage problemer for den øvrige togavviklingen på stasjonen.

Hvis man skal i gang med et slikt stort tiltak (som beskrevet i Budstikka), som gir oss på Spikkestadbanen så store ulemper med buss for tog i fem måneder, burde det være en selvfølge at man bygger et slikt krysningsspor samtidig.

En slik krysning er kostnadsberegnet til 1,8 milliarder i en annen sammenheng, men jeg vil tro det er store muligheter for innsparing på flere hundre millioner om man tar disse to tiltakene samtidig.

Vi ønsker derfor at man utsetter tiltaket, som uansett ikke får noen effekt før i 2028, og tar seg tid til å utrede muligheten for å etablere krysningsspor på Asker så Spikkestadbanen igjen kan bli det den burde være – det foretrukne transportmiddelet i Asker sør.

Slik det nå er fremstilt sitter vi på Spikkestadbanen igjen med svarteper – igjen. Det finner vi oss ikke i.