Trafikkaos i Asker Sentrum

TRAFIKKPROBLEMER: Svært ofte er det kø i Asker sentrum, som her langs Erteløkka.

TRAFIKKPROBLEMER: Svært ofte er det kø i Asker sentrum, som her langs Erteløkka. Foto:

Av
DEL

MeningerVi leser nå i Budstikka at Askers politikere pålegger administrasjonen å gå i dialog med eiere av veier som ikke kommer inn under kommunens ansvar for å se hva som kan gjøres med det trafikkaoset som allerede er rundt sentrum i dag - og som vil bli mye verre meg den offensive utbyggingen som ligger på trappene.

Jeg håper inderlig de husker på å ta med hensynet til trafikksikkerheten også, selv om det er glemt i artikkelen.

Les innlegget Asker-køene trenger raske tiltak

Allerede i dag er det risikosport på høyt nivå å ferdes til fots rundt Asker Sentrum. Asker Stasjon og Omegn Vel hadde et innlegg for Høyres kommunestyregruppe i Kommunestyresalen for noen uker siden. Det viktigste budskapet var at kommunen må gjennomføre en overordnet trafikkanalyse, med etterfølgende tiltak, hvor samtidigheten av planlagte sentrumsnære utbygginger, herunder bygging av ny drabantby på Høn-Landås samt Føyka, Trekanten, Elvely, osv osv, ses i sammenheng.

Dagens trafikksituasjon er allerede i dag kaotisk store deler av dagen. Politikerne må evne å se en totalitet i situasjonen - ikke bare ett og ett byggeprosjekt isolert. Med først en stor og tung anleggstrafikk i en årrekke - deretter fulgt av stor trafikkøkning (økning med flere tusen kjørende pr dag), kan jeg ikke se annet enn at det blir svært risikofylt og kanskje umulig å komme frem for både dagens og morgendagens innbyggere.

Det er et litt frynsete begrep som heter "rekkefølgebestemmelser". For en legmann vil det si at all nødvendig infrastruktur som veier osv skal være på plass før byggetillatelser gis.

Hvis det må planlegges og bygges gang og kjøreveier i og rundt Asker Sentrum for å få en sikker og effektiv trafikkavvikling under bygging og i tiden etterpå, må utbygging settes på vent til det er på plass. Kostnader bør ikke være en sak. Om det må til f eks en milliard, er det ikke store merkostnader fordelt pr leilighet, hotellrom eller næringsareal. Spørsmålet er hvem som skal forskuttere dette, men her bør det være utbyggerne som må bære dette ansvaret.

Utfordringen kan være at det er forskjellige interesser lokalt hos Kommunen (som skal tale innbyggernes sak) i forhold til Fylket og Stat som eiere av regionale veier med en helt annen vinkling på saken. Nå er ikke fylkesveiene rundt Asker Sentrum de store og viktige regionale saker, så det burde være mulig å komme til en enighet.

Et annet innspill er om ikke Fusdalkrysset (del av nye E18) burde vært på plass før gigantutbyggingene i og rundt Asker Sentrum får lov til å fortsette! Da ville mange provisoriske tiltak blitt overflødige.

Les også: Fravær av kollektivledelse i Asker

Det er prisverdig at politikerne nå setter trafikksituasjonen rundt det viktigste kommunikasjonsknutepunkt i nye Asker på dagsordenen, men ikke glem at det er flere knutepunkt som bør og skal bygges ut. Trafikksituasjonen der må ikke glemmes! Jeg behøver her bare nevne Røykenveien og Slemmestadveien som eksempel. Husk bare på at med trafikksituasjon menes både trafikkavvikling såvel som trafikksikkerhet!

Politikerne må aldri glemme hvem som er deres overordnede! Husk på at dere er valgt av dagens innbyggere og skal tjene innbyggerne - ikke utbyggerne. Det blir spennende å følge med på når trafikkanalysen kommer - og når tiltakene som følge av denne kommer - i forhold til nye byggetillatelser (jfr rekkefølgebestemmelser). Jeg håper at politikerne har ryggrad nok til å stå i mot presset fra utbyggerne.

Les mer på budstikka.no/debatt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags