Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker sentrum – et knutepunkt

– Det er riktig å tilrettelegge for seniorboliger i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at også andre aldersgrupper kan bo der. Dette gir forhåpentligvis et attraktivt og mangfoldig Asker sentrum, skriver innsenderne.

– Det er riktig å tilrettelegge for seniorboliger i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at også andre aldersgrupper kan bo der. Dette gir forhåpentligvis et attraktivt og mangfoldig Asker sentrum, skriver innsenderne.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Asker sentrum skal være et knutepunkt for mennesker, tjenester og transport.

Vi viser til oppslag i Budstikka 25. september, der Asker sentrum omtales som et «åreknutepunkt».

Fokuset rettes mot alle pensjonistene som har flyttet til sentrum, landets 5. mest trafikkerte jernbaneknutepunkt, der man heller burde bosette togpendlere.

Fra kommunens side oppfatter vi ikke problemstillingen som et enten-eller, men som et både-og. 

Vi skal tilrettelegge sentre og knutepunkter både for de som har behov for kort vei til sentrum og service, og de som har behov for kort vei til jernbanestasjon. 

Begge perspektivene må vi ha med i utviklingen av Asker sentrum, noe vi blant annet ser i Sentrumsgården hvor det nylig er ferdigstilt 91 leiligheter, hvorav cirka 70 er bebodd av yngre.

Kommunens oppgave er å tilrettelegge for en boligbygging som dekker vårt samlede boligbehov. Behovet er allsidig, og kommunens boligpolitikk må tilsvarende rettes inn mot mange ulike grupper, blant annet førstegangsetablerere, småhusholdninger, barnefamilier, økonomisk vanskeligstilte, seniorer og personer med særlige behov. 

Asker har ikke et tilstrekkelig allsidig boligtilbud i dag. Det er en ubalanse mellom boligsammensetning og befolkningssammensetning. 

Asker har ikke et tilstrekkelig allsidig boligtilbud i dag.

Av kommunens 38.000 boliger er 84 prosent eneboliger og rekkehus, det vil si familieboliger, mens kun 42 prosent av kommunens husstander er barnefamilier. 

Tor Arne Midtbø (til venstre) er kommuneplansjef i Asker og Lars Bjerke er kommunedirektør.

Tor Arne Midtbø (til venstre) er kommuneplansjef i Asker og Lars Bjerke er kommunedirektør.

Foto: Knut Bjerke

Svært mange småhusholdninger, primært eldre, bor i store familieboliger. Mange, men slett ikke alle, ser seg om etter en bedre tilpasset bolig, en bolig der man slipper snøbrøyting, plenklipping og ytre vedlikehold. 

Et attraktivt boligtilbud til disse gruppene anses å være kommunens største boligutfordring. Får vi til det, vil vi frigjøre eneboliger og rekkehus til barnefamilier. Samtidig skal vi tilrettelegge for fortsatt bygging av nye rekkehus og eneboliger.

Kommunestyret har i kommuneplanen vedtatt at 60 prosent av boligproduksjonen skal være blokkleiligheter, 20 prosent rekkehus og 20 prosent eneboliger. 

I de større blokkprosjektene tilrettelegger vi for variasjon i størrelser, med minimum 20 prosent småleiligheter og minimum 20 prosent familieleiligheter. Slik sikrer vi et bredt boligtilbud, tilpasset ulike befolkningsgrupper. 

For eksempel flytter det inn både førstegangsetablerere, barnefamilier og seniorer i leilighetsprosjektene som nå bygges på Vestre Billingstad.

Vi skal bygge klokt og bærekraftig, slik at vi minimaliserer behovet for transport og bilkjøring. Boliger og arbeidsplasser etableres derfor i vesentlig grad i gangavstand til sentre og kollektivknutepunkt, i det vi definerer som prioriterte vekstområder. 

Kommunestyret har definert gangavstand til cirka 2 km for togpendlere fra Asker stasjon, cirka 1 km fra øvrige stasjoner og cirka 500 meter fra busstopp.

Vi blir stadig flere eldre, og Asker har ambisjon om å være et aldersvennlig samfunn. Vi vet at eldre etter hvert må belage seg på å bli boende hjemme lenger. 

Da bør seniorboliger i hovedsak legges i tilknytning til servicesentrene, slik at det er god og nær tilgang på handel, servicetjenester og møteplasser. Togpendleren vil normalt kunne gå og sykle større avstander enn pensjonistene.

Derfor er det riktig å tilrettelegge for seniorboliger i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at også andre aldersgrupper kan bo der. Dette gir forhåpentligvis et attraktivt og mangfoldig Asker sentrum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.