Bare synd dette er tuftet på faktaresistens og naiv tro på at nye Askers befolkning på 93.000 skal påvirke klimaet i kamp med klodens 7,6 milliarder.

Les også: Behov for større ambisjoner

MDG tror åpenbart at CO2 er eneste årsak til global oppvarming (eller klimaendring, som det heter i newspeak). Seriøse forskere erkjenner derimot at bildet er mer sammensatt. Sol og vanndamp spiller blant annet store roller.

Hvis man tror at menneskeskapt CO2 er eneste årsak, hvordan kan MDG forklare hvorfor CO2-økning henger cirka 800 år bak temperaturøkning? Eller at i jordens istider var CO2-nivået 8–10 ganger høyere enn i dag? Eller at det er klimaendringer på Mars, til tross for manglende kullkraftverk?

«Ja, men 97 prosent av forskere sier at det er menneskeskapte utslipp som skaper klimaendring». Dette er en «argumentum ad populum»-påstand og et falsum.

Argumentet baseres på en undersøkelse som tok for seg 12.000 studier, hvorav cirka én tredel hadde gjort seg opp en mening om menneskers påvirkning. Av disse mente 97 prosent at mennesket i større eller mindre grad påvirker klimaet. Men heller ikke av disse var samtlige skråsikre på at mennesket var eneste årsak. Faktisk mente bare 41 studier dette (0,3 prosent).

Klimaet endrer seg hele tiden. Ingen er uenig i det. Men forskere er uenige om hvor stor rolle CO2 utgjør og hvor dramatiske endringene vil være.

Frp har et mer balansert syn på klimaendringer og mener man må høre på flere klimaforskere enn kun CO2-ekkokamre.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

MDG er mer interessert i kostbare og ineffektive symbolsaker. Som å nekte biff til eldre på sykehjem. Det finnes mer effektive klimatiltak enn det, og fortjener ikke også våre seniorer en kjøttbit i ny og ne?