Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker må være for alle

– Skal prosjektet realiseres, trenger vi politikerne med på laget, skriver eiendomsutvikler Morten Hotvedt, som planlegger rundt 250 boliger i Bødalen ved Slemmestad.

– Skal prosjektet realiseres, trenger vi politikerne med på laget, skriver eiendomsutvikler Morten Hotvedt, som planlegger rundt 250 boliger i Bødalen ved Slemmestad.

Foto: Joakim S. Enger

Flere vil bo i Asker enn det vi har plass til. 

Men med kommunens forslag til ny boligpolitikk er det få utsikter til bedring.

Resultatet kan bli mindre mangfold, økende boligpriser og større forskjeller.

En kommune trenger mennesker, og mennesker trenger et sted å bo. Derfor er det en kommunal oppgave å legge til rette for at boligutbygging kan skje. 

Men dersom kommuneadministrasjons nye krav i forslag til ny arealplan om umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt skal ligge fast for all boligutvikling i kommunen, vil vi ikke lykkes med å realisere nok boliger som vanlige folk har råd til.

I Bødalen ved Slemmestad planlegger vi i Bødalen Utvikling AS rundt 250 boliger. Tomten var satt av til boligutbygging i tidligere Røyken kommune, men nye Asker setter foten ned. 

Årsaken er at området ikke tilfredsstiller kommunens strenge kriterier for nærhet til kollektivknutepunkt.

Få boliger og et høyt press gjør det stadig vanskeligere for folk flest å sikre seg en god bolig til en overkommelig pris. I Asker har en sykepleier kun mulighet til å kjøpe 1 av 100 boliger, ifølge sykepleierindeksen. 

Det er et problem, men ikke bare for sykepleiere og andre med vanlige lønninger. Hvis store grupper i samfunnet blir ekskludert fra å bo i Asker og dermed ta en jobb her, kan vi risikere å mangle kritisk arbeidskraft og kompetanse i fremtiden.

Gode boområder handler om mer enn umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt. En god miks av mennesker i ulike aldre og livsfaser er det som skaper gode bomiljø, og det er nettopp det vi planlegger å gjøre i Bødalen. 

Vi kan risikere å mangle kritisk arbeidskraft og kompetanse i fremtiden.

Vi erkjenner at utbyggere som oss må ta ansvar for å tilrettelegge for at de som skal bo i våre prosjekter, kan ta klimavennlige valg, men kollektivknutepunkt er bare en av flere veier til målet. En felles bildelingsordning er ett av tiltakene vi planlegger, som vil redusere behovet for egen bil i hverdagen.

Gjennom mange år har vi jobbet med å utvikle et grønt og trivelig bomiljø for alle. Her planlegger vi også å etablere en leie til eie-ordning for de som mangler egenkapital. 

Økt tilgang på rimelige boliger for både førstegangskjøpere og familier er noe Asker absolutt trenger. Det er mulig å få til ved å bygge på tomter som er billigere enn dem i sentrumskjernene.

Det er sjeldent slik at «one size fits all». Det gjelder også på boligfronten. Mennesker er ulike og ønsker seg ulike boliger og har ulikt behov for transport i hverdagen. 

Pensjonister har kanskje et mindre behov for daglig kollektivtransport enn en 40-åring som jobber i byen. Det samme har den stadig økende andelen av mennesker som jobber hjemmefra.

Skal Asker fortsette å være et attraktivt bo- og arbeidsmarked i fremtiden, må vi tilrettelegge for variasjon, både i boligtyper og boligområder. 

Med utviklingen her på Bødalen kan vi skape et grønt og attraktivt bomiljø for vanlige folk i alle livsfaser, og ikke minst – med ulik økonomi. Men skal prosjektet realiseres, trenger vi politikerne med på laget.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.