Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker må ha høyere ambisjoner

Emelie Spjuth sitter i Asker kommunestyre for MDG.

Emelie Spjuth sitter i Asker kommunestyre for MDG.

Foto: Dan Uneken

Klimagassutslipp må gå fra 11 tonn til 1,5 tonn per person. Det er en formidabel oppgave og krever en innsats av alle. 

Alt dette anerkjenner Askers klimaplan som nå er sendt på høring, men den mangler en plan for å nå disse kuttene i tide. 

Klimaplanen i en moderne kommune som Asker, må inneholde tydelige forpliktelser for å gå foran, spesielt på de områdene kommunen har særlig påvirkningskraft.

Asker har allerede slått fast at vi skal handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og ligge foran i klimaomstillingen. Ser man nærmere på de definerte målene, skal vi likevel ikke bli et lavutslippssamfunn før i 2050. 

Det er det samme året hele Norge skal være lavutslipp, ifølge klimaloven. Skal Norge klare det, må ressurssterke og innbyggerrike kommuner med gode forutsetninger til utslippskutt ha høyere ambisjoner.

Vi mener det er helt innenfor rekkevidde å gjøre Asker til en lavutslippskommune allerede på 2030-tallet. Et slikt mål vil også bidra til innovasjon og næringsutvikling og gi de unge muligheter. 

Jon Gustav Kirkerud sitter i Asker kommunestyre for MDG.

Jon Gustav Kirkerud sitter i Asker kommunestyre for MDG.

Foto: Dan Uneken

Asker og Bærum bør være selvsagte bidragsytere til å nå Vikens klimamålsetting om 80 prosent kutt i utslipp innen 2030.

Det er betegnende at det ikke ligger inne noen målsetting om at biltrafikken skal reduseres. For MDG handler det ikke om en kamp mot din bil, men om en kamp for god luft og mindre forurensing, kø og trafikkstøy. 

Å satse på bilen vil ikke bare forsinke klimaarbeidet, men øke press på arealene i tettbebygde strøk og gjøre hverdagen farligere for barn og unge.

Over 57 prosent av klimagassutslippene i Asker kommer fra veitrafikk. Store deler av Asker har god tilgang til kollektivtransport innenfor gang- og sykkelavstand og et stort potensial for bedre løsninger som vil avlaste veiene og klimaet. Kommunen har gode virkemidler her gjennom blant annet arealplanen som også utarbeides i disse dager. 

At veksten i befolkningen fremover kommer i aldersgruppen 60 +, gir en mulighet til å satse på tett utbygging og knutepunktutvikling. Nå er ikke tiden for store utbygginger langt fra knutepunktene som genererer mye trafikk og ødelegger natur.

Videre mener vi målsettingene må skjerpes på områder som opptak av klimagasser i natur, klimavennlig bygging og oppgradering av energistandard i de mange eldre bygg og boliger.

Før klimaplanen skulle sendes på høring, foreslo De Grønne mange grep for å skjerpe nettopp målsettingene og forpliktelsene. Vi foreslo også satsinger som bilfritt Asker sentrum og fordeler for samkjøring på Røykenveien og Slemmestadveien. 

Til støtte for smarte miljøtiltak for private og næringsliv foreslo vi å opprette et fond likt det Oslo kommune har. Dessverre fikk vi ingen stemmer for noen av punktene i denne runden.

Vi håper mange engasjerer seg i høringen. Fristen for innspill er 16. april.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.