Asker trenger en sterk opposisjon

AP-LEDER: – Gjennom samarbeidet har vi fremforhandlet årlige felles budsjettforslag, som tydelig alternativ til de borgerlige partienes budsjetter. Dette var også vår intensjon i år, skriver Asker Aps gruppeleder Marianne Riis Rasmussen.

AP-LEDER: – Gjennom samarbeidet har vi fremforhandlet årlige felles budsjettforslag, som tydelig alternativ til de borgerlige partienes budsjetter. Dette var også vår intensjon i år, skriver Asker Aps gruppeleder Marianne Riis Rasmussen. Foto:

Av

Samarbeid. I Asker har vi siden forrige kommunevalg hatt et valgteknisk og politisk samarbeid mellom Ap, SV, MDG og Sp.

DEL

Samarbeidet har gitt oss en sterk rødgrønn blokk i et ellers så blått Asker.

Les også: Rødgrønt brudd i Asker

Det er derfor trist at SV nå velger å trekke seg fra dette samarbeidet, slik vi kan lese i Budstikka 27. november.

På initiativ fra Arbeiderpartiet etter valget i 2015 fremforhandlet vi en politisk plattform mellom våre fire partier. Posisjoner ble fordelt til ulike komiteer, råd og utvalg.

Fra vår side la vi vekt på god representasjon også for de partiene som hadde en noe mindre velgermasse i ryggen.

Gjennom dette samarbeidet har vi fremforhandlet årlige felles budsjettforslag, som tydelig alternativ til de borgerlige partienes budsjetter.

Dette var også vår intensjon i år. Vi hadde felles budsjettmøte for alle de fire samarbeidspartiene, der også SV var representert.

Her ble vi enige om felles prioriteringer, og et felles budsjettforslag ble utarbeidet.

SV har altså hele veien vært med i prosessen, og det var derfor overraskende da det helt på tampen av budsjettprosessen kom et helt nytt forslag på bordet fra SV.

Forslaget inneholdt såpass store endringer at de krevde nye partimessige behandlinger, noe det ikke var tid til. Dette var altså bakgrunnen for at vi denne gangen ikke lyktes med å komme til enighet om et felles budsjettinnspill.

SV foreslo dessuten en saldering med innføring av eiendomsskatt, noe de er godt kjent med at hverken Ap, Sp eller MDG ønsker å innføre i Asker.

Vi kjenner oss derfor ikke igjen i beskrivelsen fra SV, og er også overrasket over at det antydes at Ap og SV står langt fra hverandre i velferds- og fordelingspolitikk.

Vi mener tvert imot at vi har hatt en felles front i flere viktige saker de siste årene.

Helt konkret:

  • Det har vært enighet blant samarbeidspartiene om at barnetrygden bør holdes utenfor beregningen av sosialhjelp i Asker. Det ble derfor fremmet et felles verbalforslag i 2016, men forslaget ble nedstemt av flertallet i kommunestyret.
  • Vi har også prioritert et bedre lavterskeltilbud for psykisk syke i våre budsjett. Dette er nå vedtatt av kommunestyret, og vi mener at det har forsvarlig bemanning.
  • Fra Aps side er vi opptatt av å gi barn og unge i Asker en god oppvekst. Økning av lærertettheten har vi vært enig om å legge inn i våre alternative budsjettforslag hvert år. Skolemat er en annen typisk «rødgrønn» sak som også har blitt fremmet lokalt, blant annet ved en interpellasjon fra Ap i 2013. At posisjonspartiene ikke har noe ønske om matservering i skolen, må vi bare ta til etterretning.
  • Et eget sted å bo til en overkommelig pris er avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv. I Arbeiderpartiet mener vi derfor det er en viktig politisk oppgave å legge til rette for nettopp det. Vi har programfestet at vi ønsker et kommunalt tomteselskap, fordi boligutviklingen ikke kan løses av markedet alene. Dette er altså kun et initiativ fra Arbeiderpartiet, som de andre har støttet.
  • En god arbeidshverdag for kommunens ansatte er viktig, derfor er økt grunnbemanning i helsesektoren prioritert fra vår felles side gjennom budsjettene.
  • Miljømessig har MDG kommet med gode forslag, som et miljøfond for private miljøtiltak. I året som har gått, har også Høyre sett viktigheten av dette, slik at fondet nå er på plass.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi står foran mange store og viktige oppgaver. Kampen mot Forskjells-Norge krever en sterk opposisjon, også i Asker. Her er vi helt enig med SV, derfor tok Ap initiativ til dette samarbeidet, og derfor beklager vi at SV nå velger å bryte det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags