Bygging i tre i Asker

VIL BYGGE I TRE: – Tre er fornybart materiale med gode miljøegenskaper som lavt energiforbruk i produksjon og lavt CO2-fotavtrykk per produsert enhet, mens CO2-fotavtrykket fra selve bygget reduseres betydelig, skriver Asker bygningsråds leder Nina Ekren Holmen (H).

VIL BYGGE I TRE: – Tre er fornybart materiale med gode miljøegenskaper som lavt energiforbruk i produksjon og lavt CO2-fotavtrykk per produsert enhet, mens CO2-fotavtrykket fra selve bygget reduseres betydelig, skriver Asker bygningsråds leder Nina Ekren Holmen (H). Foto:

Av

Materiale. Fortidens byggeskikk er fremtiden.

DEL

Noen av oss drømmer om å bo på setra om sommeren. Men, historisk er tre som byggemateriale mer enn bare romantiske drømmer. Treets egenskaper har gjennom alle tider blitt nøye vurdert av dyktige håndverkere, og trærne var ofte 100–150 år ved hugst.

Vi bør også la treet i fremtidens bygg være en del av vår grønne omstilling i Asker kommune ved å velge klimavennlige materialer.

Tre er fornybart materiale med gode miljøegenskaper som lavt energiforbruk i produksjon og lavt CO2-fotavtrykk per produsert enhet, mens CO2-fotavtrykket fra selve bygget reduseres betydelig.

Eksempelvis kortes byggeperioden ned, bygget kommer raskere under tak og det blir mindre behov for energi til byggoppvarming.

Klimaendringene representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi.

Klimakampen er både et nasjonalt og globalt anliggende, og innebærer en moralsk utfordring. Kommunen spiller en nøkkelrolle i arbeidet for å nå de nasjonale miljømålene og sørge for at det grønne skiftet utføres gjennom lokale tiltak.

Asker kommune skal som myndighet bidra til at utbyggere og grunneiere velger klimavennlige løsninger i sine utbyggingsprosjekter.

Bygningsrådet har vært på studietur til Trondheim. Der var det mange gode eksempler som viser muligheter i offentlige bygg i moderne bymiljø.

Vi ble inspirert av den kunnskap som ble oss til del under besøket, og håper å kunne se materialet i Askers fremtidige formålsbygg.

I løpet av de senere år har det blitt ferdigstilt flere store bygg med tre som hovedmateriale, både offentlige og private.

Entreprenørenes erfaring med bruk av tre som materiale har derfor økt, og mange har nå så mye erfaring at kostnadene ved å bruke tremateriale er på nivå med, eller lavere enn, bygg i stål og betong.

Det finnes i dag en rekke trebaserte konsepter og bruk av elementer, moduler og massivt tre som gir raske og effektive byggeprosesser.

Et sentralt moment i slike prosesser er økende krav til god planlegging og god design, som bidrar til god kvalitet.

Det er utviklet løsninger som tilfredsstiller ønskede lydkrav og gjeldende brannkrav. Kombinasjonsløsninger med tre og betong kan også være aktuelt.

HMS og trebyggeri er i utgangspunktet en «positiv sak». På spørsmål forteller bygningsarbeidere om fordelene med å arbeide i trekonstruksjoner hvor støv- og støyplager er betydelig redusert.

Montering og justering er enkelt sammenlignet med andre materialer. Det samme gjelder sikkerhetsmessige forhold i og med at trebaserte konsepter skrus sammen med en gang.

Dette er forhold som bidrar til sikre og effektive byggeprosesser.

Vedlikehold og livsløpskostnader er tema når det gjelder bygg. Det er i de senere årene utviklet produkter, konsepter og overflatebehandlinger som bidrar til å minimalisere vedlikeholdskostnadene og gi byggene lang levetid.

En annen fordel ved bruk av tre er reparasjonskostnader, de er som regel ukompliserte og rimelige. God utførelse, riktige produkter og god materialkvalitet er selvsagt viktig.

Stavkirkene, bygget for cirka 1.000 år siden, er gode eksempler på det ypperste av håndverk vi har fra middelalderen når det gjelder konstruksjon, materialvalg, dekor og inventar.

Stavkirkene regnes sammen med vikingskipene som Norges viktigste bidrag til verdenskulturarven. De er landets eldste bevarte trebygninger og blant de eldste trekonstruksjoner i verden.

Et viktig valg av tre som byggemateriale, er de erfaringsbaserte tilbakemeldingene om at trebygg er gode bygg å oppholde seg i. Treet er et «levende og pustende» materiale som har evne til å ta opp og avgi fuktighet og temperaturendringer – noe som gir et godt klima både inne og ute. «Levende bygg bidrar til å skape levende samfunn.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Valgene vi tar, vil derfor spille en rolle for kommende generasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags