Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker Høyres lydige samarbeidspartnere

– Det tyder ikke godt for demokratiet hvis Sp og V har gitt oppvekstutvalgets Høyre-medlemmer blankofullmakt, i bytte mot et hovedutvalgslederverv, skriver Bård K. Dahl i Rødt Asker.

– Det tyder ikke godt for demokratiet hvis Sp og V har gitt oppvekstutvalgets Høyre-medlemmer blankofullmakt, i bytte mot et hovedutvalgslederverv, skriver Bård K. Dahl i Rødt Asker.

Foto: KARL BRAANAAS

Oppvekstutvalget i Asker behandlet i møte 28. september kommunens høringssvar til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta» om finansieringen av private barnehager. 

Høyres rene flertall i oppvekstutvalget sørget for at kommunen gikk imot flertallet i Storberget-utvalget, bestående av NHO Virke, KS og arbeidstagernes organisasjoner.

Uten at jeg har lest samtlige høringsuttalelser avgitt fra Asker kommune, vil jeg likevel våge og anslå at i så måte er vedtaket historisk, og det fortjener muligens en gratulasjon. Oppvekstutvalget i Asker har med dette vedtaket sørget for en uttalelse fra kommunen som overser Storberget-utvalgets solide anbefaling, og valgte ensidig å låne sitt øre til Storberget-utvalgets mindretall, bestående ene og alene av den interesseorganisasjonen som for mange fremstår som talerør for de kommersielle barnehageeierne. 

Det ble også av Høyre lagt vekt på at cirka 25 av kommunens 75 private barnehager hadde uttalt at de støttet Storberget-utvalgets mindretall.

Flertallet i Storberget-utvalget går blant annet inn for at kommunen skal få et større ansvar for å styre barnehagesektoren, at kommunene skal slippe å betale for tjenester og utgifter de private barnehagene ikke har, og at de private også må ta imot barn med særskilte behov, hvis foreldrene ønsker plass der. 

Det er helt greit at oppvekstutvalgets Høyre-medlemmer ikke støtter dette, men det er behandlingen videre vi er kritiske til.

Under behandlingen i oppvekstutvalget kom det klart frem at Høyre var det eneste av hovedutvalgets seks partier som hadde dette synspunktet. Det er ikke usannsynlig at synspunktet til Høyre-representantene i utvalget i dette tilfelle ikke er representativt for de folkevalgte i kommunen. 

Derfor valgte opposisjonen bestående av Ap, MDG og Rødt og fremme et ankeforslag, slik at saken kunne bli behandlet av formannskapet som har en bredere og mer representativ sammensetning. 

Reglement for saksbehandling i kommunen åpner for at en tredel av medlemmene i hovedutvalg kan anke et vedtak videre, nettopp for å sørge for at vedtak som muligens er i strid med det politiske flertallet, kan behandles på nytt.

Sp og V som har et avklart samarbeid med Høyre, støttet Storberget-utvalgets flertallsinnstilling og gikk dermed mot Høyres forslag. En behandling videre i et høyere folkevalgt organ med en mer balansert representasjon ville med plausibel sannsynlighetsgrad ført til gjennomslag for synspunktet til Sp/V, i tillegg til en mer representativt vedtak. 

Det var tydeligvis ikke nok for at Sp/V skulle støtte opposisjonens ankeforslag. Dette var kanskje lurt med tanke på å bevare «husfreden» innenfor flertallspartiene, men et håndslag for demokratiet kan det ikke sies å være.

Nå er ikke denne uttalelsen fra Asker kommune veldig viktig da den vil være en av et lite mindretall fra kommunene med tilsvarende støtte til Storberget-utvalgets mindretallsinnstilling, men det tyder ikke godt for demokratiet hvis Sp og V med dette viser at de har gitt oppvekstutvalgets Høyre-medlemmer blankofullmakt for gjennomslag for sine forslag, i bytte mot et hovedutvalgslederverv. 

Tiden vil sikkert vise om så er tilfelle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.