Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker følger byggeforskriften

Tidligere leder i bygningsrådet i Asker, Nina Ekren Holmen (H), redegjør for tanken bak den såkalte kjøkkenregelen, som politikerne har vedtatt.

Foto: TRINE JØDAL

Asker kommune følger signalene fra staten og den nasjonale byggeforskriften.

Oppslag i Budstikka den siste tiden gir et inntrykk av at vi har bestemmelser om sekundære boenheter som ikke følger den nasjonale byggeforskriften. Undertegnede finner det derfor nødvendig med en redegjørelse og hensikt bak bestemmelsene i kommuneplanen.

Behovet for bygningsrådet å presisere kommuneplanbestemmelsen handlet om å sikre forutsigbarhet for naboene og bevare de etablerte boligområdene. Definisjonen er tatt inn for å gi forutsigbarhet i forhold til belastning på sosial og teknisk infrastruktur. Med krav om at parkering og utomhusareal skal oppfylles, sikres innbyggerne og naboene god bokvalitet og Asker ivaretas som den «grønne bygda». 

Det handler altså ikke om kjøkken eller ikke, men om å opprettholde de eksisterende boligområdene slik de er planlagt

Vi må heller ikke glemme de viktige byggtekniske bestemmelsene som gir føringer for hvilke krav som gjelder ved opprettelse av ny boenhet; rømningsveier, utsyn, lysforhold og romhøyde. Det handler altså ikke om kjøkken eller ikke, men om å opprettholde de eksisterende boligområdene slik de er planlagt.

Dette kom politikere, arkitekter og administrasjonen til i fellesskap etter å ha jobbet sammen i nesten et år. Resultatet ble bestemmelser når det gjelder forenkling, forutsigbarhet og arkitektonisk frihet i tråd med bygningsrådets oppdrag. Kommunestyret vedtok bestemmelsene med definisjoner i november 2017.

Definisjonen av «boenhet» i kommuneplanen er ikke en ny definisjon. Definisjonen er kun en tydeliggjøring av kommuneplanbestemmelsen. Den er inntatt for å sikre likebehandling, forutsigbarhet samt unngå tvil i saker der eneboligtomter i etablerte boligområder utfordres på antall boenheter.

Hvem ville vel vært fornøyd med eneboliger som etablerer selvstendig boenhet uten krav til hverken parkeringsplass eller uteoppholdsareal.

Kommuneplanen åpner opp for mulighet for sekundære boenheter i etablerte boligområder, men etter nærmere regler. En slik sekundær boenhet etter kommuneplanen sikrer at bestemor kan flytte inn eller at tenåringen i huset kan ha sitt selvstendige boareal i huset til mor og far.

Det er i tillegg selvsagt alltid rom for å tillate gode prosjekter med flere boenheter også i etablerte eneboligområder, men da må prosjektet først gjennom en regulering. Dette var det politiske vedtakets intensjon.

Avslutningsvis minner jeg om det nye planutvalgets ønske om en evaluering av bestemmelsene i møte 15. januar 2020; «Administrasjonen bes fremlegge en sak om evaluering av bestemmelsessettet». Det er alltid klokt med en slik evaluering for å etterprøve et vedtaks intensjon.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.