Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker – en grønn foregangskommune

Lokale løsninger er en viktig del av arbeidet med de globale miljø- og klimautfordringene.

Asker må være en foregangskommune i arbeidet. Det er ingen tvil om at menneskeskapte klimaendringer, global oppvarming og tap av natur- og biologisk mangfold er vår tids største samfunnsutfordring. Utfordringene vil endre livet på jorda fundamentalt dersom vi ikke tar grep. Stilt ovenfor dette, kan det være lett å overse at kommunene er en viktig del av løsningen.

Som landets 8. største kommune er Asker en sentral aktør i samfunnsutviklingen i regionen rundt hovedstaden. Vi har en betydelig påvirkningskraft og et stort ansvar. Dette ansvaret krever gjennomgripende endringer i alle områder av vårt samfunn. Som tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper og byggherre. Som ansvarlig for arealforvaltning og planlegging og som tilrettelegger for gode lokalsamfunn utgjør kommunen en stor grønn kraft vi må realisere.

Vi må utvikle kommunen smart, slik at vi får lavere utslipp og mindre energibruk

Det grønne skiftet innebærer mange muligheter. Når vi skaper et samfunn som er bærekraftig, basert på fornybare energikilder og med minimale utslipp, skaper vi også et samfunn det er godt å leve i. Det som er bra for klimaet er ofte også bra for helsa, økonomien og miljøet ellers. Vi må utvikle kommunen smart, slik at vi får lavere utslipp og mindre energibruk. Konsentrert bebyggelse, korte avstander og god tilgang på kollektivtransport vil bidra til dette. Asker har noe av de rikeste geologiske og biologiske naturverdiene i landet.

Vi har kyst, vassdrag, skog og mark. Vi har et stort ansvar for å forvalte dette. I arealpolitikken legger vi et viktig grunnlag for hvordan vi tar vare på naturområdene – enten det er kystsone, vassdrag, marka, hundremetersskoger eller grøntdrag i forbindelse med større utbygginger. Vi har et ansvar for å ta vare på matjord, naturområder, strandlinje og kulturminner for dem som kommer etter oss.

Vi har kommet godt på vei og vi har mye å være stolte av. Det er alle våre nybygg med tydelig miljøprofil gode eksempler på. «Man må komme til Bødalen for å se fremtiden», sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen  da han besøkte Sydskogen skole i sommer. Han påpekte hvor langt fremme kommunen ligger i bygging av miljøvennlige bygg og at dette er et godt eksempel på hvordan offentlige anskaffelser kan drive frem gode miljøløsninger.

Det kommende året starter arbeidet med en ny energi- og klimaplan. Dette arbeidet vil bygges på ambisiøse målsettinger for kommunal virksomhet og for Asker-samfunnet for øvrig. Innenfor transport, bygg og anlegg, næring, landbruk, naturforvaltning, sirkulærøkonomi, forbruk og anskaffelser.

Vi går et spennende år i møte og vi gleder oss til å starte arbeidet med nye Asker kommune for alvor.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.