Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Asker – en foregangskommune

– Vi burde ha et godt utgangspunkt i både Asker og Norge: Det er et stort ønske i befolkningen i Asker om å kunne leve klimavennlig, og over 90 prosent mener at Asker skal ligge i front for å redusere klimagassutslipp, skriver Lene Conradi (til venstre) og Elisabeth Holter-Schøyen.

– Vi burde ha et godt utgangspunkt i både Asker og Norge: Det er et stort ønske i befolkningen i Asker om å kunne leve klimavennlig, og over 90 prosent mener at Asker skal ligge i front for å redusere klimagassutslipp, skriver Lene Conradi (til venstre) og Elisabeth Holter-Schøyen.

FOTO: PRIVAT

Klimakrisen og naturkrisen er vår tids største utfordring. Og de henger sammen. 

Heldigvis er dette noe som opptar folk, og ikke minst er Askersamfunnet – gjennom både næringsliv, organisasjoner og innbyggere – opptatt av dette.

Utslippene går ned og er nå på det laveste nivå på 27 år. Men det går ikke fort nok. Vi må derfor gjennom en kraftig omstilling de neste årene, for å nå målsettingen om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Og for å sikre fremtiden for de neste generasjoner.

Klimautfordringen er global, men må også løses lokalt. Uten kommunene er det helt umulig å nå klimamålene til Norge.

Regjeringen har lagt frem den nasjonale klimaplanen, mens Asker kommune nå har utarbeidet sin. 

Begge omfattende og ambisiøse planer. Det er avgjørende viktig at vi både nasjonalt og lokalt prioriterer arbeidet og har fokus på fremdrift.

For at en handlingsplan for klima skal få effekt over tid, må den klimapolitikken planen bygger på, ha stabil og massiv støtte i befolkningen. Klimasaken er tjent med å ha et bredt politisk flertall i ryggen som sikrer klimaarbeidet stabilitet og forutsigbarhet over tid. 

Det vil både Høyre og Venstre være pådrivere for. Vi ønsker å fortsette å lede både kommunen og landet sammen med andre partier som også jobber for en kunnskapsbasert og helhetlig klimapolitikk.

Vi burde ha et godt utgangspunkt i både Asker og Norge: Det er et stort ønske i befolkningen i Asker om å kunne leve klimavennlig, og over 90 prosent mener at Asker skal ligge i front for å redusere klimagassutslipp.

Vi har satt som mål å være en nasjonal foregangskommune for fremtidsrettede, miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger, og for gjennomføring av klimakutt i overgangen til et lavutslippssamfunn. Og vi skal være en foregangskommune innen sirkulær økonomi.

Her har vi i Asker et offensivt næringsliv som går foran som leverandør av bærekraftige produkter og tjenester, der det offentlige spiller en viktig rolle som premissleverandør og kan bidra til å støtte utviklingen av nye og bærekraftige klimaløsninger. Vi har mange bedrifter å være stolte av.

Vi skal være en nasjonal foregangskommune, noe som også gjør at vi er med på nybrottsarbeid. Og hvor veien må bli litt til mens vi går. Dette gjelder særlig når vi skal beslutte indikatorer og hvordan vi skal måle oppnåelse av våre mål og ambisjoner.

Planen synliggjør hvordan vi i Asker skal bidra til å nå klimamålene. Lokalt, nasjonalt og globalt.

 Og det omfatter hva som må gjøres i kommunens egen regi, av næringslivet vårt, organisasjoner og innbyggere. En strategisk plan som peker retning og beskriver innsatsområder, mål og strategier for de neste 12 årene. Som skal kutte utslipp, ikke utvikling.

Når vi skaper et samfunn som er bærekraftig, basert på fornybare energikilder og med minimale utslipp av klimagasser, skaper vi også et samfunn det er godt å leve i. Det som er bra for klimaet er ofte også bra for helsen, økonomien og miljøet ellers. Slik kan den samfunnsøkonomiske gevinsten totalt sett bli stor.

Vi er allerede godt på vei i Asker, og vi gleder oss til fortsettelsen med konkretisering av tiltak gjennom handlingsprogram, virksomhetsplaner og ikke minst klimabudsjett i årene fremover.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.