I Akershus er det skapt 8.706 nye arbeidsplasser. Dette viser at regjeringens politikk for nye jobber og flere i arbeid virker.

Les også: Søkte flere hundre stillinger – nå får de jobb igjen

Les også: Nå kan Asker kommune slite med å få tak i folk som Johan

Veksten viser at optimismen er tilbake i næringslivet. Jobbvekst er utelukkende positivt. Det er kun gjennom å få flere i arbeid at vi skaper de verdiene som sørger for et høyt velferdsnivå.

For at vi skal kunne beholde et høyt velferdsnivå også i fremtiden er vi nødt til å skape enda flere lønnsomme arbeidsplasser og å sikre at flere av dem som står utenfor, kommer inn i arbeidslivet. Dette er regjeringens jobb nummer én.

Det beste velferdstiltaket er å ha en jobb å gå til. For å komme ut av fattigdom må folk inn i arbeidsmarkedet. Derfor fører Høyre i regjering en politikk for å skape flere arbeidsplasser.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at politikken regjeringen fører fungerer. Arbeidsplasser skapes, og vi har nå den laveste ledigheten på ti år.

Høyre har redusert næringslivets kostnader med 15 milliarder kroner, og de neste årene skal vi redusere rapporteringsbyrden for næringslivet som vil gi besparelser på 10 milliarder kroner.

Gjennom målrettede skattereduksjoner og kloke investeringer i kunnskap og samferdsel gjør vi det enklere og mer lønnsomt for privat sektor å skape arbeidsplasser.

Dette er viktig for å sikre at den velferden vi nyter godt av i dag skal bevares for fremtidige generasjoner. Vi står overfor flere langsiktige utfordringer knyttet til å få flere i arbeid.

Fremtidens arbeidsmarked gir store muligheter, men også utfordringer som må møtes. Vi blir flere eldre, arbeidsmarkedet automatiseres og behovet for høykompetente arbeidstagere øker.

Derfor tar Høyre i regjering grep for å møte disse utfordringene. Vi gjennomfører et løft i skolen og arbeidsmarkedet, slik at elever lærer mer, færre faller fra og ingen skal oppleve at de går ut på dato.

Dette er viktig for å sørge for at ingen havner i ledighet fra en tidlig alder, og for å gi elevene kompetansen som trengs i fremtidens arbeidsmarked.

Ikke minst gjennomfører vi en inkluderingsdugnad, som gjør at flere blir inkludert i arbeidsmarkedet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Slik sikrer vi fremtidens arbeidsplasser, slik skaper vi verdier, og slik sikrer vi et bærekraftig velferdssamfunn.