Altfor mange unge utenfor arbeidslivet

SATSER: – I Bærum har vi nå over flere år hatt politisk fokus på å få unge tilbake på skolebenken eller ut i jobb, skriver Bærum Høyres leder Siw Wikan.

SATSER: – I Bærum har vi nå over flere år hatt politisk fokus på å få unge tilbake på skolebenken eller ut i jobb, skriver Bærum Høyres leder Siw Wikan. Foto:

Av

Cirka 100.000 unge i alderen 18 til 30 år i Norge er hverken i jobb eller utdanning.

DEL

Dette har blitt en kjempeutfordring for samfunnet, i tillegg til belastningen for den enkelte det gjelder.

Les også: Unge voksne i jobb sikrer alles velferd

Å forsterke innsatsen for å hindre at unge varig faller utenfor arbeidslivet er en investering, og noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre.

En person som aldri kommer i jobb, koster cirka 10 millioner kroner i bare inntektssikring, da er ikke tapte skatteinntekter tatt med, ei heller utgifter til helse og andre sosiale utfordringer.

I dag faller om lag én av ti i aldersgruppen helt utenfor både skole- og arbeidsliv, mens én av fem ikke fullfører videregående skole.

Vi vet også at personer uten fullført videregående opplæring er overrepresentert blant arbeidsløse og mottagere av helserelaterte ytelser hos Nav.

I Bærum har vi nå over flere år hatt politisk fokus på å få unge tilbake på skolebenken eller ut i jobb, og vi har sett viktigheten av å støtte opp om tiltak som faktisk virker.

Det er flere og sammensatte årsaker til at så mange unge dropper ut. Her er ingen quick fix-løsninger, men vi har valgt å la aktører som tenker litt utradisjonelt, få lov til å forsøke ut sine tenkninger og metodikker.

Vi vet at jo lenger en oppholder seg utenfor, jo vanskeligere er det å komme inn, og viktigheten av tidlig innsats er én av flere suksesskriterier.

For Høyre, Frp og KrF har det derfor også i årets budsjettbehandling vært viktig å øke støtten til tiltak som virker. Arbas «Ung i jobb» i Bærum er et slikt tiltak, de har vist fantastiske resultater disse seks årene de har eksistert.

Cirka 400 ungdommer har i løpet av disse årene fått hjelp til å komme i arbeid eller tilbake på skolebenken.

De ansvarlige for «Ung i Jobb»-prosjektet har vært banebrytende i sitt arbeid, og vi kan årlig glede oss over fantastiske resultater.

«Ung i Jobb» er et lokalt lavterskeltilbud basert på frivillig oppmøte uten kølapper og vedtak. Det er ingen ventetid, ungdommene får umiddelbart råd og hjelp eller egen veileder hvis de ønsker et tettere samarbeid.

Med drop-in og skreddersøm tilpasset den enkeltes situasjon får ungdommene den oppfølgingen de har behov for.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette er en investering vi ikke har råd til å la være å gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags