Påstanden fra Petter Holone om at ideologi trumfer omsorg hos Ap er noe av det mest absurde jeg har lest på lenge.

Les også: Nei til konkurranseutsetting og privatisering

Les også: Bygger bo- og behandlingshjem og demenslandsby for 1,2 milliarder

Tvert imot – vår ideologi er tuftet på vår kamp for like rettigheter og like muligheter for alle inkludert gode velferdsordninger.

Vår ideologi omfatter omsorg for alle som trenger det. Unge, syke og gamle skal sikres den omsorgen de trenger.

Men for Arbeiderpartiet er det også viktig at de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår.

Å kalle pensjonsrettigheter og pensjonsordninger i offentlig sektor for en særavtale, blir helt feil.

Offentlig sektor som Bærum kommune tilhører, er storleverandør av velferdstjenester.

Det er en oppgave de utfører samvittighetsfullt og godt hver dag. Kommunens om lag 12.000 ansatte fortjener stor takk for sin innsats.

Det virker som Liberalistene mener at det er stor fare for ineffektiv behandling av våre pleietrengende dersom de ikke får hjelp av private firmaer.

Petter Holone bør være kjent med at lønns- og arbeidsforhold avtales mellom partene i arbeidslivet. Det er ikke politikerne som fastsetter dette.

Men staten og kommunene gjennom sin arbeidsgiverorganisasjon KS gir tilsagn om økonomiske rammer. «Spesialavtaler i bytte mot stemmer?» Med all respekt, det er rent vås.

Petter Holone bør nok sette seg mer inn i hvordan tariffavtaler inngås i Norge. Det finnes ikke særavtaler for lønn eller pensjon knyttet til velgere for politiske partier.

Å beskylde meg for kynisk spill fordi jeg synes det er synd at driften av et nytt bo- og behandlingssenter i kommunen skal legges ut på anbud, faller på sin egen urimelighet.

Liberalistene er engstelige for kostnader. Vel, private aktører utfører heller ikke tjenester gratis.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

På ett punkt er jeg enig med Petter Holone og Liberalistene, nemlig at pasienter fortjener best mulig pleie. Men der stopper også enigheten for løsningene.