Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ap vil opprettholde akutthjelpen i Bærum

Sofie Horsle Setlo (til venstre) fortalte i Budstikka torsdag 19. november om bistanden familien har fått fra Akutthjelpen ved Erna Instefjord. – Arbeiderpartiet mener at forslaget om nedleggelse av hjelpetiltaket vitner om at tidlig innsats ikke blir tatt på alvor, skriver innsenderne.

Foto: TRINE JØDAL

Arbeiderpartiet lurer på hva Bærum kommune tenker på når de i forslag til budsjett foreslår å nedlegge Akutthjelpen.

Vel, vi vet nok noe av svaret. Spare penger grunnet trangere tider.

I handlingsprogrammet beskrives hjelpetiltaket som praktisk bistand i hjemmet. Det er en mangelfull beskrivelse som ikke på noen måte yter dette tilbudet rettferdighet. 

Akutthjelpen er et lavterskeltilbud rettet mot barnefamilier som i en kort periode er i behov av bistand og omsorg for å komme seg igjennom en akutt situasjon. Hovedoppgavene er avlastning til familien ved å ta seg av barnet/barna, men de bidrar også med foreldreveiledning, psykososial støtte og enkelte ganger praktisk tilrettelegging. 

Tilbudet er av forebyggende karakter og i hovedsak rettet mot Bærum kommunes kanskje mest sårbare innbyggere, barn i første leveår og deres familier. 

Det finnes ingen instans som kan komme inn og gi disse familiene sårt tiltrengt omsorg og avlastning om Akutthjelpen forsvinner. 

Tilbudet har et budsjett på kun 2,1 millioner kroner i året. Arbeiderpartiet mener at forslaget om nedleggelse av hjelpetiltaket vitner om at tidlig innsats ikke blir tatt på alvor. Når skal vi begynne å se på forebygging som en investering snarere enn en utgift?

Arbeiderpartiet er klar over at dette er et litt annerledes år med større økonomisk usikkerhet enn tidligere. Vi tenker da på den pågående pandemien. 

Så det er kanskje ikke året for å komme med de store utgiftene, men heller ikke året for de store kuttene. Nettopp fordi vi ennå ikke vet nok om hvordan pandemien rammer oss i et lengre perspektiv, og vi tenker da spesielt på sårbare og utsatte grupper. Noe vi har sett til nå, er at vanskeligstilte ser ut til å ha fått det vanskeligere.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 30.09.20 ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner for å kartlegge hvilke tjenester de har til familier som grunnet uforutsette omstendigheter trenger bistand til å utføre omsorgsoppgaver. Akutthjelpen er nettopp et slikt tilbud. 

Det vi sparer i dag og i morgen kan komme til å koste oss dyrt i fremtiden.

Det blir spennende å se hva Helse- og omsorgsdepartementets arbeid munner ut i. Spørsmålet og behovet er nå løftet fra sentralt hold. Arbeiderpartiet er ikke i tvil. Vi ser både verdien av og behovet for dette viktige forebyggende arbeidet og foreslår i vårt alternative forslag til budsjett å bevare Akutthjelpen. 

Husk: Det vi sparer i dag og i morgen kan komme til å koste oss dyrt i fremtiden. Så det gjelder å være smart, tenke langt, handle nå!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.