Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ap vil der flertallet ikke får det til

– Arbeiderpartiet kan love innbyggerne i Bærum kommune at denne saken vil bli fulgt opp også ved årets budsjettbehandling, skriver Bjørn Johnsen.

Foto: KARL BRAANAAS

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener.

Det fremgår av de tre revisjonsrapportene som Bærum kommunes kontrollutvalg har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg.

Disse rapportene gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer det at mye er bra, men at det er store forbedringspotensialer på flere områder.

Rapporten «Aktiviteter på bo- og behandlingssentre» (sykehjem) viser at en av hovedutfordringene er at tilpasning og medvirkning til aktiviteter i for liten grad blir ivaretatt. Rapporten slår fast at det er brukere som ønsker å komme utendørs, men som sjelden eller aldri får anledning til det. Rapporten viser til en spørreundersøkelse blant ansatte, hvor manglende tid og ressurser blir oppgitt som årsak til at beboere ikke blir tilstrekkelig aktivisert.

Revisjonsrapporten «Forsvarlig bemanning?» ved sykehjemmene viser i hovedsak at beboernes basale og medisinske behov blir dekket. 

Bemanningen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, sosiale og mentale behov. Det gjelder blant annet behov som aktivisering og å få frisk luft og hjelp til mestring. 

Revisorene av denne rapporten ba tjenesteledere og avdelingssykepleiere selv vurdere kvaliteten på sykehjemmene med dagens bemanning. På en kvalitetsindikatorskala fra 1 til 4, hvor 4 er best, fikk over halvparten av spørsmålene score på under 2,5. 

På spørsmålene om å gi beboerne mulighet for å komme ut i frisk luft, gi dem tilstrekkelig aktivisering og stimulering var scoren helt nede på 1-tallet.

Dette er etter Arbeiderpartiets mening svært urovekkende, men ikke overraskende. Vi forsøkte å gjøre noe med det allerede under budsjettbehandlingen i fjor høst. I Arbeiderpartiets forslag til budsjett for 2020 foreslo vi derfor å øke budsjettrammen i pleie og omsorg med 20 millioner kroner.

Midlene skulle brukes til å øke heltidsstillinger og dermed bemanningen ved sykehjemmene. Hadde vi fått vedtatt dette forslaget i kommunestyret, ville det medført at vi hadde styrket bemanningen ved sykehjemmene med nærmere 30 årsverk. 

Dette er etter Arbeiderpartiets mening svært urovekkende, men ikke overraskende.

Vi mente at dette var et absolutt behov, noe også disse revisjonsrapportene viser. Her var det imidlertid ingen støtte å få fra flertallspartiene, og dermed ble alt ved det gamle.

Da disse revisjonsrapportene nå i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg bistand og omsorg, fremmet Arbeiderpartiet forslag om at Kommunedirektøren skulle fremme en egen sak som skulle omhandle bemanningen og kompetansen innenfor sykehjemmene. 

Målsettingen skulle være tiltak for å bringe dekningen av bemanningen opp på et ønsket nivå. Dette kunne heller ikke Høyre og Frp støtte, og forslaget falt.

Arbeiderpartiet kan love innbyggerne i Bærum kommune at denne saken vil bli fulgt opp også ved årets budsjettbehandling. Så får vi se om disse revisjonsrapportene ble en vekker for flertallspartiene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.