Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ap velger bil, ikke barn

KRITISK: - Arbeiderpartiet har kanskje andre prioriteringer enn barn og klima. Det må vi respektere, skriver Bærum SVs Harald Sævareid.

Ett av SVs 39 forslag til klimahandlingsplan lød: «Det skal etableres gangfelt og sykkelfelt 3 km i alle retninger fra skolene slik at barn velger gange og sykkel til skole og fritidsaktiviteter».

Dette mener Arbeiderpartiets Halvdan Skard, i Budstikka 8. mars, er useriøst, unødvendig og ikke gjennomførbart.

Les også: Ganske enige om klimatiltak - ikke alle mener det er realistisk

Les også: Ønsker SV egentlig å bli tatt på alvor?

Om det er barnas sikkerhet eller klimatiltaket som er useriøst og unødvendig fremgår ikke av innlegget til Skard.

I dagens samfunn kjøres svært mange barn til skole og fritidsaktiviteter fordi foreldrene mener trafikksituasjonen er farlig, noe den ofte er.

Derfor må vi skape trygg ferdsel for barna. Gangfelt og sykkelfelt er vesentlig for å skape trygg skolevei og trygg vei til fritidsaktiviteter.

I grunnen litt rart at Arbeiderpartiet mener det er useriøst å skape trygge skoleveier?

Selvfølgelig er det kostbart å bygge gang- og sykkelfelt, men hensynet til barn og klima tilsier at det er viktig og riktig.

Bærum kommune hadde et overskudd i 2017 på 966 millioner kroner, i 2016 var overskuddet bare på 874 millioner.

Med en slik økonomi burde vi være i stand til å skape trygge skoleveier.

Arbeiderpartiet har kanskje andre prioriteringer enn barn og klima. Det må vi respektere.

Arbeiderpartiet stemte jo imot alle SVs forslag til klimaplan. De stemte imot at kommunen kun skal kjøpe nullutslippsbiler, de stemte imot at gang- og sykkelfelt skal prioriteres fremfor bilveier.

Arbeiderpartiet stemte imot etablering av gågater i Sandvika og på Bekkestua.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Kanskje Arbeiderpartiet mener et kommunalt kollektivselskap i konkurranse med det fylkeskommunale er tilstrekkelig som klimatiltak?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler