Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ap på villspor på Fossum

FOSSUM: – De Grønne vil stille spesifikke, strenge og banebrytende miljø- og naturkrav til en moderat Fossum-utbygging, skriver innsenderen om planene for utbygging av det tidligere sagbruks- og industriområdet på Bærums-siden av Bogstadvannet.

Utbygging. Arbeiderpartiets «avklaring» om Fossum-utbyggingen er både brutal og naiv.

De Grønne forventer lojalitet til kommunestyrets beslutninger om bærekraft, miljø og områdeutvikling, og oppfordrer Arbeiderpartiet til å tenke seg om og tenke nytt.

Les også: Utbygging på Fossum

Les også: Oslo fraråder sterkt byggeplanen

Arbeiderpartiet har bestemt seg for å rasere Smiejordet og sabotere kommunens arealstrategi i bytte mot forhåpninger om at Fossum skal bli et fint boområde på utbyggers premisser – en gang i fremtiden.

Deres innlegg i Budstikka 23. januar kan vanskelig tolkes annerledes.

En rekke punkter i innlegget viser hvor lite troverdighet Arbeiderpartiets har i natur- og miljøsaker.

Arbeiderpartiet fastholder at de vil bygge ned den dyrkede marken på Smiejordet.

Tross fagre løfter om jordvern fra Ap på Stortinget ser Arbeiderpartiet ikke ut til å ha forstått at den eneste måten å slutte å bygge ned matjord er å slutte å bygge ned matjord.

De vet godt at den halvparten av jordet de vil «videreføre som dyrkbar mark» blir ekstremt utsatt mellom et stort idrettsanlegg og et stort boligområde og neppe vil forbli dyrket særlig lenge.

Forutsetningen om at Løvenskiold stiller et like stort dyrkbart areal til erstatning er uklar og naiv.

Ikea-debatten om Delijordet i Vestby har vist at flytting av matjord er en langsom, kostbar og usikker prosess.

Ønsker Arbeiderpartiet heller at nytt areal skal brytes opp? Er det en 100-meterskog eller marka det skal gå ut over? Sniker man seg unna med revitalisering av brakkmark som allerede er dyrkbar mark?

 

KRITISK: Kim Zimmer, styreleder og 3.-kandidat for Bærum MDG.

Arbeiderpartiet stiller ingen krav til når slik reetablering skal skje. Det eneste som er klart er at de vil ofre Smiejordet.

Arbeiderpartiet stiller ingen krav til miljøvennlighet. De gjentar bare Løvenskiolds planforutsetninger og henviser til «fremtidens miljø- og utbyggingskrav».

De overlater til andre å forme fremtiden fremfor å stille krav til utbygger om å bli en foregangsvirksomhet når de vil bygge «byen i marka».

De Grønne vil stille spesifikke, strenge og banebrytende miljø- og naturkrav til en moderat Fossum-utbygging. Nullutslipp vil være en selvfølge om få år, mens nye transportløsninger, utnyttelse av sol- og jordenergi, boligtyper, materialvalg, vern- og inkludering av naturelementer osv. osv. må kreves.

De Grønne vil gå mye lenger i å kreve at boligene på Fossum faktisk blir tilgjengelige for folk flest.

Det hjelper lite å bygge mange små leiligheter hvis prisen ligger godt over 100.000 kroner per kvadratmeter.

Arbeiderpartiet åpner for å sette i gang utbyggingen på Fossum lenge før 2032 som er forutsatt i vedtatt arealstrategi.

Ved å etablere kommunale institusjoner i området tidligere åpner de i praksis alle sluser for en forsert utbygging også av boligene.

Å bygge bo- og behandlingssenter og turveiene krever avvikling av næringsvirksomheten til Løvenskiold og store grunnlagsinvesteringer som Løvenskiold og Obos neppe vil akseptere uten en tilstrekkelig kompensasjon.

Arbeiderpartiets forhandlingslinje med utbygger fremstår som naiv. Man vil vedta rammene for utbyggingen nå, og så forhandle innrømmelser fra utbygger etter å ha spilt fra seg alle forhandlingskortene.

De Grønne vil gjøre det omvendt. Stille strenge, bærekraftige og fremtidsrettede krav nå, og så eventuelt forhandle før rammene legges og det åpnes for utviklingen av Fossum-området.

Det er ingen grunn til å være naiv overfor utbyggere. De har som sin naturlige hovedhensikt å tjene penger, ikke å drive samfunnsutvikling.

Miljøpartiet De Grønne vil også at natur- og friluftsorganisasjonene, velforeninger og naboutvalg på Fossum skal høres i reguleringen av Fossum. Vi vil de skal ha en avgjørende stemme i utformingen av området.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Hadde Arbeiderpartiet lyttet til hva disse har på hjertet, ville de forstått at de selv er på villspor på Fossum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler