Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Åmotåsen og prisen for de rimelige boligene

I Åmotåsen rett sør for Heggedal sentrum planlegges 159 nye boliger. – Vi gleder oss over det flotte prosjektet og dets beliggenhet, skriver innsenderen.

I Åmotåsen rett sør for Heggedal sentrum planlegges 159 nye boliger. – Vi gleder oss over det flotte prosjektet og dets beliggenhet, skriver innsenderen.

ILLUSTRASJON: Boxs Arkitektstudio AS

1. mars 2017 inngikk Beliggenhet Holding avtale med Asker kommune om kjøp av kommunens eiendom på Åmotåsen. 

19. mai 2021 hadde kommunedirektøren i Asker et debattinnlegg i Budstikka. Han hevdet at utbygger ikke forholder seg til kjøpekontraktens ordlyd. Han mente at salgsprisen for de rimelige boligene er uttrykkelig fastsatt ved å vise til et sitat fra kjøpekontrakten.

Kommunedirektøren unnlot å vise til andre relevante punkter i kjøpekontrakten.

Politisk redaktør i Budstikka, som har observert ordvekslingen mellom kommunedirektør Bjerke og formannskapspolitiker Johansen, konkluderte i sin lederkommentar 28. mai med at «utfordringen er at indeksen på ingen måte fanger opp den galopperende boligprisutviklingen».

Det er feil. Prisutviklingen er ikke utfordringen i denne saken. Politisk redaktør får være unnskyldt, han er i godt selskap med kommunedirektøren som åpenbart sliter med å forstå problemstillingen i saken.

– Vi minner om at kommunen fikk 80 millioner kroner for eiendommen ved å fastsette subsidien til 10 prosent i forhold til markedspris for tilsvarende boliger på salgstidspunktet, skriver Michael Søndberg i Beliggenhet Holding. Her ved signeringen av salgskontrakten med ordfører Lene Conradi i 2017.

– Vi minner om at kommunen fikk 80 millioner kroner for eiendommen ved å fastsette subsidien til 10 prosent i forhold til markedspris for tilsvarende boliger på salgstidspunktet, skriver Michael Søndberg i Beliggenhet Holding. Her ved signeringen av salgskontrakten med ordfører Lene Conradi i 2017.

FOTO: KARL BRAANAAS

Vi skal gi en forklaring.

Formannskapet vedtok den 23.8.2016 at 10 prosent subsidie for de rimelige boligene skulle legges til grunn for salget av Åmotåsen. Den subsidien ble lagt inn i kjøpekontraktens punkt 1 og punkt 8.2 første ledd som kontraktens formål/intensjon.

I kjøpekontraktens punkt 8.2 annet ledd besluttet formannskapet å sette inn en matematisk formel som skulle benyttes i beregningen av salgsprisen for disse boligene på et senere salgstidspunkt basert på faktisk markedspris per september 2016.

Formannskapet ba derfor administrasjonen om å innhente og legge inn faktisk markedspris sett hen til tilsvarende eksisterende prosjekter.

Da Beliggenhet Holding mot slutten av 2020 skulle beregne boligprisen på salgstidspunktet, ble det oppdaget at prisberegningen i henhold til kontraktens punkt 8.2 andre ledd ikke stemte overens med prisen i henhold til punkt 1 og punkt 8.2 første ledd.

Da partene i fellesskap forsøkte å finne forklaringen på motstriden i kontrakten, ble det oppdaget at avviket skyldes at både formannskapet og senere Beliggenhet Holding hadde blitt feilinformert om markedsprisen i 2016. 

Å legge inn et skjult ekstra subsidieelement (utover 10 prosent) vil være i strid med politiske instrukser og vedtak om kontraktsvilkårene for salget av Åmotåsen.

Kommunedirektøren burde nevnt dette i sitt debattinnlegg i Budstikka. Kommunedirektøren hevder derimot at utbygger vil ha vesentlig høyere gevinst dersom de rimelige boligene blir solgt med 10 prosent subsidie. 

Der snur han saken på hodet. Vi minner om at kommunen fikk 80 millioner kroner for eiendommen ved å fastsette subsidien til 10 prosent i forhold til markedspris for tilsvarende boliger på salgstidspunktet. 

Derfor vil det være kommunen som blir sittende med en urettmessig gevinst dersom de rimelige boligene nå må selges med mer enn 10 prosent subsidie.

Beliggenhet Holding ønsker å komme i gang med salget av de rimelige boliger. Vi gleder oss over det flotte prosjektet og dets beliggenhet. Førstegangsetablerere har ventet helt fra 2017.

Tidligere misforståelser har forsinket prosessen. Vi håper at nye misforståelser ikke utsetter salgsstart på disse rimelige boligene ytterligere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.