Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Alvorlig for Oslofjorden

– De siste 100 årene har det vært en drastisk endring av miljøet i og rundt Oslofjorden, skriver innsenderen i forbindelse med FN-markeringen av verdens miljødag 5. juni.

– De siste 100 årene har det vært en drastisk endring av miljøet i og rundt Oslofjorden, skriver innsenderen i forbindelse med FN-markeringen av verdens miljødag 5. juni.

Foto: Knut Bjerke

Gjennom generasjoner har Oslofjorden gitt oss mat og friluftsopplevelser og vært bærebjelken i kystsamfunnene.

Nå er de fleste som bruker fjorden enige om at noe er alvorlig galt.

De siste 100 årene har det vært en drastisk endring av miljøet i og rundt Oslofjorden.

Strandsonen er bygget ned bit for bit med hus og hytter, brygger, havner og utfyllinger. Utslipp har endret balansen i økosystemet. Alger og hurtigvoksende planter utkonkurrerer de opprinnelige arter og stenger lyset ute når de faller til bunnen. Resultatet er at torskefisk og blåskjell blir borte og sjøfugl sliter med å finne nok mat.

Både som miljøverndirektør i Oslo og Viken og som innbygger har jeg et sterkt ønske om at Oslofjorden igjen skal bli ren, rik på liv og tilgjengelig for alle. Derfor er jeg glad for den helhetlige planen som regjeringen presenterte 30. mars i år. 

Vi har en stor jobb foran oss, og alle sektorer må ta ansvar. Statsforvalteren har flere verktøy som kan brukes for å redusere utslipp til Oslofjorden. Vi behandler utslippssøknader fra bedrifter og anleggsarbeid, vi driver tilsyn og veiledning, og vi jobber med naturvernområder og artsforvaltning.

Gunhild Dalaker Tuseth er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Gunhild Dalaker Tuseth er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

FOTO: PRIVAT

Utslipp fra kommunalt avløp og avløp fra spredt bebyggelse er innsatsområde nummer én i Oslofjord-planen. Når vi trekker i snora på do, forventer vi at kloakken renses og ikke havner i naturen. Dessverre slipper altfor mye urenset avløpsvann ut på grunn av lekkasjer fra avløpsnettet, overbelastning og utdaterte renseanlegg.

Altfor mye urenset avløpsvann slipper ut.

Statsforvalteren tar ansvar og skjerper praksisen når vi håndhever lovverket og stiller strengere krav til renseanleggene.

Oslofjord-planen peker også på behovet for å redusere avrenning fra landbruket. Landbruket på Østlandet er viktig og produserer mat som vi er avhengige av. Heldigvis kan mye av forurensingen reduseres uten at matproduksjonen går ned. Vi vurderer strengere miljøkrav for å redusere avrenning fra jordbruket. Dette forutsetter gode støtteordninger.

Marin forsøpling er et innsatsområde med mye internasjonal og lokal oppmerksomhet. Mange bidrar med å rydde strender. Men minst like viktig er det å unngå at avfallet havner i sjøen. 

Derfor har Statsforvalteren de siste årene strammet inn på snødumping i sjø og vassdrag. Håndtering og sikring av avfall er et viktig tema når vi har tilsyn med bedrifter og avfallsanlegg.

Grunne områder er viktige for å ta vare på både tang og tare, skjell, fugl og fisk. Oslo og Viken er i utvikling med mange store samferdsels- og utbyggingsprosjekter. Enkelte prosjekter innebærer direkte inngrep i sjøbunnen, men mange flere fører til et stort masseoverskudd. Vi bidrar med faglig kunnskap om miljøeffekter ved ulik massehåndtering.

Både regjeringens tiltaksplan og de regionale vannforvaltningsplanene slår fast at alle sektormyndigheter må bruke sine virkemidler for at vi skal nå målene om god vannkvalitet og er rikt liv i Oslofjorden.

Jeg har forståelse for at dette krever blant annet store investeringer i renseanlegg. Det fører også til at innbyggerne må betale høyere vann- og avløpsgebyrer. Men er ikke det rett og rimelig? Fellesskapet må betale for å bevare fellesskapets ressurser.

Det er motiverende å ha et felles prosjekt, og det gir meg håp om at Oslofjorden vil være til glede og nytte også for kommende generasjoner.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.