Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Alternativer for snødeponier

– Deponiet i Lommedalen har fått midlertidig godkjennelse av Statsforvalteren, skriver innsenderen om deponiet ved Lommedalen skole.

– Deponiet i Lommedalen har fått midlertidig godkjennelse av Statsforvalteren, skriver innsenderen om deponiet ved Lommedalen skole.

Foto: KARL BRAANAAS

I Budstikka 24. juni hadde Svein Burud et innlegg om snødeponi i Lommedalen.

 «Jeg skjønner ikke at snøen ikke kan ligge der den ligger til den smelter. Å kjøre forurenset snø fra nedre del av Bærum til et jorde i Lommedalen, er «helt på jordet», skriver han. Han avslutter innlegget med å spørre om hva Bærum Elveforum mener om dette.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har klare oppfatninger og råd om snødeponier. Etter forurensningsforskriften skal snødeponi miljøvurderes, noe som krever utslippstillatelse. Deponiet må ligge på et sted der sensitive naturkvaliteter ikke blir påvirket. Det bør ligge så langt unna vann og vassdrag som mulig. 

Et snødeponi skal også være regulert til et slikt formål av kommunen gjennom plan- og bygningsloven.

I vannressursloven står det at «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.» 

I kommuneplanens arealdel i Bærum kommune er bredden på vegetasjonsbeltet fastsatt til å være fra minst 10 meter i små vassdrag til 30 meter i store vassdrag.

I Bærum dumpes snø fra veier og parkeringsplasser av kommunale, fylkeskommunale og statlige veimyndigheter samt av næringsdrivere og grunneiere. Alle skal ha tillatelse, siden snø som kommer fra veier og parkeringsplasser, er forurenset. Snø skal fremfor alt ikke dumpes i eller nær vassdrag.

Kommunens strategi er å deponere snø lokalt. Deponiet i Lommedalen har fått midlertidig godkjennelse av Statsforvalteren. 

Statens vegvesen har vært frempå med et snødeponi på Avtjerna, men der er transporten lang. Dette er etter vår mening en svært dårlig løsning. Bærum skal være en klimaklok kommune. Klimaregnskapet må inkludere alle aktører, offentlige og private. Alle må ta sin del av ansvaret.

Oslo har et sjøvannsbasert smelteanlegg for snø. NCC bygget og opererer snøsmeltelekteren «Terje». «Terje» smeltet over 100.000 kubikkmeter på den meste travle vinteren. 

Bærum kommune vurderer om dette kan være en løsning. Legges anlegget i sjøen utenfor Holmen eller Nesøya, kan man få en felles løsning med Asker.

Hva med å dumpe snøen i tunneler som står tomme? Med alle tunnelene som skal bygges i Bærum, vil det komme mange tverrslag. Med en god plan kan disse tjene som lager for snø, og kan potensielt være kjølelager for bygningsmasser i Sandvika. 

Da snakker vi store besparelser i både transport og energiforbruk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.