Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Alle unntatt Frp vil stenge veier for biltrafikk i Bærum

– Fremskrittspartiet mener det er feil å stenge viktige bilveier, skriver innsenderen om blant annet et forslag om å stenge Bekkestua for gjennomkjøring mellom Bekkestuveien og Bærumsveien.

– Fremskrittspartiet mener det er feil å stenge viktige bilveier, skriver innsenderen om blant annet et forslag om å stenge Bekkestua for gjennomkjøring mellom Bekkestuveien og Bærumsveien.

Foto: TRINE JØDAL

Fremskrittspartiet er for gode samferdselsløsninger for alle trafikanter. Alle bør tilbys god fremkommelighet uavhengig av transportmiddel. 

Noen ganger oppstår det interessekonflikter mellom bilister, syklister og fotgjengere. Da må vi vurdere løsninger som skaper gode kompromisser mellom alle trafikanter.

På møtet i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 21. januar omhandlet en av sakene «Handlingsplan for sykkel». Handlingsplanen følger sykkelstrategiens fem satsingsområder, som hver har fått sitt delmål. 

Disse delmålene har blitt knyttet opp mot noen prioriterte tiltak. Noen av disse tiltakene omhandler stenging av bilveier.

For eksempel ønsker administrasjonen «en pilot» der man stenger Sandvikstunnelen i rushtiden, og det ønskes også å stenge Bekkestua for gjennomkjøring mellom Bekkestuveien og Bærumsveien. 

Fremskrittspartiet mener det er feil å stenge viktige bilveier og fremmet i nevnte utvalgsmøte et forslag om å fjerne disse tiltakene fra sykkelhandlingsplanen. Ingen av de andre partiene støttet oss i våre forslag. 

Så med andre ord synes alle andre partier at det er en god idé å stenge bilveier for trafikk, for å gjøre fremkommeligheten for syklister marginalt bedre.

Fremskrittspartiet er ikke fremmed for å utføre piloter for å danne erfaringsgrunnlag. Men de foreslåtte pilotene er fullstendig unødvendige.

Det sier seg selv at syklistenes forhold vil bli bedret når en bilvei stenges, men det rettferdiggjør ikke stengingen. Man må ta i betraktning hvor mange flere syklister som vil begynne å bruke veien dersom bilveien stenges, og vekte det opp mot den ulempen det er for alle bilistene som må ta en omvei på grunn av stengt vei. 

– Høyre, våkn opp! Slutt med dette tullet! skriver Truls Bergersen i Bærum Frp.

– Høyre, våkn opp! Slutt med dette tullet! skriver Truls Bergersen i Bærum Frp.

FOTO: PRIVAT

Jeg er en tilhenger av å prøve ut ideer for å finne bedre løsninger, men i disse tilfellene vet jeg svaret på forhånd: 

Disse tiltakene kommer til å bli en vesentlig ulempe for de berørte bilistene, og økningen i antall syklister vil være tilnærmet null.

Dersom hovedmålet er å oppnå redusert CO2-utslipp, så vil disse tiltakene feile. Stenging av veier vil ikke medføre at færre velger bilen som fremkomstmiddel, men det vil tvinge de samme bilistene til å kjøre lengre avstander – som medfører et høyere CO2-utslipp.

Politikken til Høyre, Venstre, MDG, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ergo medføre høyere CO2-utslipp. Ikke lavere. Dette kun på grunn av symbolpolitikk.

Høyre, våkn opp! Slutt med dette tullet!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.