Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Alle ettåringer bør kunne få barnehageplass

Alle ettåringer i Bærum bør få barnehageplass, hvis familien ønsker det, uavhengig av fødselsdato, skriver Halvdan Skard.

Foto: Karl Braanaas

Trodde du at alle ettåringer har rett til barnehageplass? Mange familier i Bærum med barn som fyller ett år etter november, vet av erfaring at slik er det ikke. Familiene må med dagens system belage seg på å vente på barnehageplass til neste høst.

Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi vil legge til rette for at alle familier kan få plass til ettåringen når det er ønskelig for familien, uavhengig av fødselsdato.

I barnehageåret 2018/2019 var det 961 barn som fylte ett år etter november. Noen av dem var så heldige å få plass likevel, fordi det var ledige plasser. Dessuten var det ikke alle barnefamilier som ønsket barnehageplass. Likevel var det mer enn 400 barn som foreldrene gjerne ville hatt i barnehage, men som ikke kunne få dette tilbudet.

Vi kjenner løsninger med slekt, venner, au pair eller dagmammaer. Det bør høre fortiden til.

For dem som ikke får plass, blir det ofte veldig vanskelig. Vi kjenner løsninger med slekt, venner, au pair eller dagmammaer. Det bør høre fortiden til. Det var sterke grunner til at Stortinget ønsket at alle barn skulle få tilbud om barnehageplass fra fylte ett år. Men dessverre gjelder dette i realiteten bare for ettåringer med fødselsdag før utgangen av november. Bærum Arbeiderparti ønsker et moderne barnehagetilbud til alle ettåringer i Bærum. Derfor vil vi gradvis utvide retten til barnehageplass slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år. Slik kan fellesskapet gjøre hverdagen bedre også for disse familiene.

Skal vi få til dette, må det finnes ledige plasser. Da kan det hende at kommunen må ha nok ansatte i barnehagene helt fra august for å kunne ta imot ettåringene etter hvert som det blir behov gjennom barnehageåret. Altså ekstrabemanning fra starten av barnehageåret om høsten for å sikre tilstrekkelig kapasitet utpå våren.

Dette kan kanskje ordnes noe mer fleksibelt. Men hvis denne skjematiske modellen legges til grunn og vi bruker søkertallene fra siste barnehageår, kan vi få følgende anslag for hva løpende opptak ville kostet kommunen: omtrent 54 millioner kroner.

Budsjettrammen for barnehage i Bærum er over 1,1 milliard kroner, noe som ga plass til ca. 8.000 barn med dagens system. Vi snakker altså om å øke kapasiteten og kostnadene 4–5 prosent. Dette ligger godt innenfor det som Arbeiderpartiets alternative budsjett gir rom for.

Plass til alle barn er vårt mål. Forslaget vårt har også en ekstra bonus. Slik det er skissert, vil det ikke før i juni være helt fylt opp i barnehagene. Det betyr at i barnehageåret vil mange barnehager ha bedre bemanning enn minstekravet gjennom det meste av året. 

Det er i seg selv vel verd å oppnå.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.