Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Alarmerende for naturvernet

– Dette er høyst beklagelig, ja rett og slett alarmerende for naboer og naturverninteressene, skriver innsenderen om planene om boligbygging ved Godthaab, som ligger langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

– Dette er høyst beklagelig, ja rett og slett alarmerende for naboer og naturverninteressene, skriver innsenderen om planene om boligbygging ved Godthaab, som ligger langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

FOTO: PRIVAT

Skal buffersonen til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde bebygges og verneområdet forringes?

I 1968–69 utredet og registrerte geograf Øystein Dalland verneverdier i Asker, Bærum og Lier. Hans forslag om landskapsvern for Kolsås-Dælivann-området var på 7,5 kvadratkilometer.

Etter et midlertidig vern i 1973 ble varig vern av 5,3 kvadratkilometer vedtatt, mot kommunens ønske. De var også imot markaloven og markagrensen. Kolsås-Dælivann landskapsvernområde ble etablert 30 juni 1978 i Statsråd ved Kongelig resolusjon.

I landskapsvernområdet finnes fire reservater. I tillegg til Skotta alm/lindeskog er det Kolsås furuskog, Kolsåsstupenes edelløvskog, samt Ask-snelleskog med skavgras nord for Dalbo gård. 

Landskapsvernområdet ligger sentralt i Oslofeltet, et innsynkningsområde, velkjent for geologer verden over. Geologi og landskap er spesielt. Jordbunnen er begunstiget av kalkrik morene samt marine avsetninger opp til cirka 200 meter over havet. Sommertemperaturen er blant de høyeste i landet. Det samme gjelder artsmangfoldet. Kolsås-Dælivann landskapsvernområde er unikt og har nasjonal verdi.

Skogen vest for Godthaab helse og rehabilitering (Godthaabskogen) er en artsrik edelløv- blandingsskog med innslag av litt gran og noen furutrær. Her er lite lind, mer ask og lønn og mye hassel og alm. 

Blåveis og tysbast vitner om kalkrik jordbunn. Skogen grenser mot landskapsvernområdet som ligger innenfor markagrensen. Det gjør ikke Godthaabskogen.

I 2016 hadde BioFokus en kartlegging med vurdering av naturverdier for tre skogsområder i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Det fjerde området krysset vernegrensen og hadde i tillegg til Skotta alm/lindereservat, også med Godthaabskogen. 

For de tre førstnevnte ble naturverdien satt til viktig (B-verdi). Sistnevnte fikk A-verdi. Ifølge kartlegger Tor Erik Brandrud gjaldt dette ikke minst skogen til Godthaab.

Godthaab helse og rehabilitering har nå sendt en reguleringsplan til Bærum kommune. Planen viser at de vil bygge cirka 250 boenheter, de fleste i blokker på fem-seks etasjer. Utbyggingen skal hovedsakelig skje i Godthaabskogen, som er på 14 dekar og som grenser til landskapsvernområdet. 

Dette er høyst beklagelig, ja rett og slett alarmerende for naboer og naturverninteressene. Kan det være mulig å selge en topp verneverdig edelløvskog på grunn av økonomiske problemer?

En omfattende boligbygging tett inn til vernegrensen vil øke slitasje på vegetasjon og forstyrrelser for dyre- og fuglelivet. Godthaabskogen bør få stå i fred som buffer og tas ut av byggeplanen. 

Tvert imot bør den bli en del av landskapsvernområdet og dermed komme innenfor markagrensen. Det samme bør gjelde den tilgrensende kommuneskogen videre ned mot Åsterudsletta.

Det er å håpe at Bærum kommunes politikere vil ha større omsorg for Kolsås-Dælivann landskapsvernområde enn de hadde i 1978. 

Svikter de, får vi håpe at Miljødepartementet trer støttende til – som de gjorde i 1978. Men selvsagt må Godthaab få sin erstatning for dette for å få løst sine pengeproblemer.

Jeg ser med spenning frem til Bærum kommunes behandling av reguleringsforslaget.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.