Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Akuttpsykiatri på kvelder og helger

– Over 600 innleggelser i psykiatrisk sykehus hvorav 575 som øyeblikkelig hjelp understreker behovet for en akutt beredskap, skriver innsenderne. Her Blakstad sykehus i Asker.

– Over 600 innleggelser i psykiatrisk sykehus hvorav 575 som øyeblikkelig hjelp understreker behovet for en akutt beredskap, skriver innsenderne. Her Blakstad sykehus i Asker.

Foto: KARL BRAANAAS

Hvordan skal et akuttpsykiatrisk tilbud til Askers økende befolkning utformes og etableres?

I Budstikka 27. april presenterte Asker KrF et innlegg om slikt tilbud til kommunens innbyggere. 

Vi vil her videreformidle synspunkter om hvorvidt Asker skal ha en egen akuttpsykiatrisk tjeneste på grunn av høyt befolkningstall, om tjenesten skal ha en lav terskel med direkte tilgang for hjelpetrengende uten krav om henvisning med tilbud på kveld (16.00-24.00) og i helger og om tjenesten skal organiseres sentralt til lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Et forsterket ambulant akuttpsykiatrisk team med en kostnadsramme på 3,7 millioner kroner skal innlemmes i Askers reviderte budsjett for 2021. Asker KrF støtter planen som en begynnelse på en mer omfattende og desentralisert tjeneste med utvidet tilbud på kveld og i helgene.

Kent Lippert Olsen er medlem av utvalg for velferd i Asker kommune og styremedlem i Asker KrF.

Kent Lippert Olsen er medlem av utvalg for velferd i Asker kommune og styremedlem i Asker KrF.

Foto: Knut Bjerke

Asker og Bærum kommuner har i dag felles tjenester i legevakten ved Bærum sykehus. Styrking av den med en akuttpsykiatrisk funksjon ble vedtatt i Asker kommunestyre i 2019, men vedtaket ble lagt på is på grunn av usikre data om behov. 

Tallet på selvmord i kommunen er urovekkende med 60 prosent over landsgjennomsnittet. Over 600 innleggelser i psykiatrisk sykehus hvorav 575 som øyeblikkelig hjelp understreker behovet for en akutt beredskap.

Mye taler for samorganisering med Bærum kommune, men på sikt vil Asker med folketall og geografi trenge en egen lavterskel akuttpsykiatrisk helsetjeneste.

I Asker velferdsutvalgs årsrapport for 2020 omtales et forsterket ambulant team med kapasitet til å følge opp 90–100 personer. Da vil kapasiteten nå et metningspunkt uten rom for nye hjelpetrengende. 

Tore Gude er psykiater og styremedlem i Asker KrF.

Tore Gude er psykiater og styremedlem i Asker KrF.

FOTO: PRIVAT

Et akuttpsykiatrisk team må ha en fleksibel tilnærming til den enkelte hjelpesøker. Hovedregelen må være at teamet skal utrede hjelpesøkeres psykiske helsetilstand og livssituasjon for å kunne avgjøre viderehenvisning/oppfølging.

Utgangen kan bli øyeblikkelig innleggelse i psykiatrisk institusjon (med eller uten tvangsvedtak), poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller oppfølging på «laveste» nivå i behandlingskjeden som er fastlegesystemet. 

Da vil teamet ha kapasitet til å møte nye øyeblikkelige henvendelser når behovet er der.

Bemanning og funksjon er omtalt i Akuttnettverkets notat av 2. mars 2012 til Helsedirektoratet med forslag om psykiater/psykolog og psykiatrisk sykepleier.

En start med et forsterket ambulant team vil gi erfaringer med brukshyppighet, problemstillinger, kapasitet og nytten av ambulantmodellen. 

En videreutvikling av akuttpsykiatrien i Asker vil kreve økonomiske og personellmessige ressurser. En desentralisert satellittmodell vil per enhet fort kreve beløp tilsvarende det omtalte ambulante team. 

Likevel mener Asker KrF at sett ut fra et samfunnsperspektiv, vil investeringer i psykiatritilbudet til kommunens innbyggere være regningsvarende på sikt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.