Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Akutt behov for møteplass på Fornebu

VIL BYGGE: – En sambrukskirke kan nettopp imøtekomme mange av de behovene man har i en stor og nybygget del av kommunen, skriver Frank Roland, som er leder i Bærum Venstre.

Bærum Venstre stiller seg undrende til innlegget fra Bærum Høyres Weseth og Veum hvor de ønsker å nedprioritere en sambrukskirke på Fornebu.

Det kan se ut som at man setter kirken opp mot oppstart av andre prosjekter rettet mot for eksempel eldre, helse, barn og unge.

Les også: Ikke snarlig bygging av sambrukskirke

Les også: Sambrukskirke på Fornebulandet nå

Venstre deler her kirkens syn i saken, om en sambrukskirke som nettopp kan imøtekomme mange av de behovene man har i en stor og nybygget del av kommunen.

Venstre mener at en sambrukskirke er en nødvendig sosial infrastruktur som må på plass. Vi oppfatter at dette også er ønsket av både beboere, Fornebulandet, Langodden og Snarøen vel samt Fornebupiloten, ref. deres felles innspill til kommunedeldelplan 3.

Kirken som resten av samfunnet er i en løpende endring. Med sambrukskirken spiller kirken inn et konstruktivt forslag som skal dekke mange behov.

Det er vanskelig å være uenig i at færre nordmenn oppfatter seg som religiøse, men enn så lenge er 65 prosent av Bærums-befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Venstre oppfatter at en kirke er et grunnleggende behov og rettighet, som Bærum kommune bør tilrettelegge for.

Mange ulike trossamfunn og nasjonaliteter er representert på Fornebu. Venstre mener at det er en god idé at Bærum kommune tilbyr disse verdige rammer.

Samtidig er det grunn til å tro at en sambrukskirke kan bidra til å styrke forståelse, respekt og transparens mellom trossamfunnene og overfor dem som ikke er del av et religiøst fellesskap.

Slik prosjektet er beskrevet av menigheten, skal kirken romme mange aktiviteter, på tvers av alder og livssyn.

Sambrukskirkeforslaget starter en viktig debatt om viktige møteplasser for alle. Plass avsatt til ungdomsklubb utgjør kun en liten del av forslaget. I tillegg foreslås det konsertarena, møteplass for seniorer, bibliotek, kafé, Fornebupiloten, Fornebu Gjenbruk og livssynsåpent rom.

Kirke- og kulturbygget skal fylle store tomrom som Fornebus befolkning, sameiene og velene opplever i dag og skal være fylt av mennesker i alle aldre, med ulike aktiviteter og interesser i mange av døgnets timer.

Weseth og Veums skriver om viktigheten av at sambrukskirken plasseres der ungdom oppholder seg, at ungdommene på Fornebu ennå ikke har noe naturlig oppholdssted og at en sambrukskirke ikke bør få en av de mest attraktive tomtene på Fornebu.

Vi må trekke lærdom av feilene som ble gjort ved etableringen av Telenor Arena, et bygg som i etterpåklokskap aldri ville blitt realisert på nytt.

Sambrukskirkeforslaget gjelder en av de viktigste offentlige møteplassene på Fornebu. At en slik viktig møteplass ikke skal etableres på den allerede avsatte og sentrale tomten, er uhørt.

Det brede tilbudet i sambrukskirken tilsier en sentral plassering, lett tilgjengelig for alle. Kollektivtilbudet er i umiddelbar nærhet, og Fornebu S sine parkeringsplasser kan anvendes.

Vi viser til anbefalinger fra planrådsgruppen for fremtidig utbygging av Fornebu: «Utførelsen av kirke- og kulturbygget bør igangsettes tidlig i utbyggingsfase 2».

Bærum kommune viser selv i høringsunderlaget «Strategi for utvikling av fornebusamfunnet» til Malmö og utviklingsprosjektet Västra Hamnen. En av suksessene her har vært en verdibasert byplanlegging med vekt på innendørs møteplasser for alle, i en tidlig fase av utbyggingen.

Kommunestyret har nå en unik mulighet til å støtte et viktig og riktig initiativ rundt ikke-kommersielle møteplasser, i en tidlig fase av Fornebu-utbyggingen. Den kanskje viktigste forutsetningen for utvikling av Fornebu-kulturen er etablering av innendørs møteplasser, utvikling av et rikt organisasjonsliv og frivillighet.

Sambrukskirken er det beste forslaget hittil for en slik møteplass, og Venstre mener at den må inn i det neste kommunebudsjettet og etableres raskt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi oppfordrer samtidig Høyre til å lytte til kirken og beboerne på nytt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.