Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Akson – de store ambisjoners prosjekt

– Sakens uforpliktende karakter spilte nok en rolle for flere folkevalgte da de ga sin stemme i favør av prosjektet, skriver Even Gulowsen i Asker MDG.

Foto: TRINE JØDAL

Asker kommune vedtok i juni intensjonserklæring om deltagelse i helseprosjektet Akson.

Hensikten med Akson er å forenkle og effektivisere hverdagen for pasienter, helsepersonell, pårørende og andre aktører. Det skal skje ved å utvikle en enhetlig felles journalløsning for flere helsedisipliner med pasienten i sentrum.

Journalen til den enkelte pasient skal kunne nås på tvers av institusjoner og geografiske skiller. Er du fra nord i landet og får et illebefinnende i sør, så skal både ambulansen, legevakten og sykehuset i sør i gis tilgang til journaldata for raskt å kunne få oversikt over vitale helsedata.

Motivene for prosjektet synes gode. Men det blir dyrt, og det er langt frem! Kostnadsrammen er før start beregnet til 11 milliarder kroner, og prosjektet vil rulle de nærmeste fem til ti årene.

Riksmediene, og særlig Aftenposten, har bragt en rekke artikler med alvorlig kritikk mot prosjektet: Utstrakt konsulentbruk og rolleblanding mellom direktorat og partner i konsulentselskapet PWC. Usikre kostnadsanslag. 

Flere andre land har feilet i prosjekter med tilsvarende ambisjoner. Kritikken har vært særlig hard fra røster innen tilgrensende IT-miljøer, når det gjelder prosjektdesign og gjennomføringsstrategi.

Prosjektet styres av Direktoratet for e-helse, som er organisert under Helse- og omsorgsdepartementet. Det understrekes at prosjektet bare kan realiseres hvis mange nok kommuner uttrykker interesse og vil ta sin del av kostnadene.

Askers formannskap har, som nevnt, avgitt intensjonserklæring i favør deltagelse i prosjektet. Intensjonserklæringen ble gitt på et ytterst tynt, og klart uforpliktende grunnlag. I saksfremlegget skriver Kommunedirektøren blant annet: 

«Et vedtak om signering av den vedlagte intensjonserklæringen innen 1. juli, forplikter ikke Asker kommune direkte, men indikerer at Asker kommune har som intensjon å delta i Akson, med de forpliktelser som medfølger». 

Sakens uforpliktende karakter spilte nok en rolle for flere folkevalgte da de ga sin stemme i favør av prosjektet.

MDG stemte mot å avgi intensjonserklæring. Partiet la vekt på at prosjektet var magert presentert og fremsto med betydelig usikkerhet. Behandlingen i mediene i ettertid har vist at dette var et vel begrunnet standpunkt.

Grunnlaget er altså tynt når helseministeren argumenterer for Akson med å henvise til at «kommunene vil ha Akson» og at 182 kommuner – deriblant flere store, har avgitt, intensjonserklæring i favør av prosjektet. I denne forbindelse er det grunn til å merke seg at Oslo kommune hittil har avstått fra å avgi slik intensjonserklæring.

Tiden vil vise om mange nok vil melde seg på når forpliktelsene blir reelle. Et overslag hittil viser at kostnaden for Asker vil være i størrelsesorden 200 millioner kroner over ti år.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.