Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Aksjoner kan være ulovlige

– Denne type aksjoner må det bli slutt på. Før det skjer alvorlige ulykker. Min oppfordring til både Jar og Bekkestua skoler er derfor: Ta kontakt med veieier og utarbeid et aksjonskonsept som alle kan enes om, ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv, skriver innsenderen. Her fra Brems-aksjonen ved Bekkestua skole.

– Denne type aksjoner må det bli slutt på. Før det skjer alvorlige ulykker. Min oppfordring til både Jar og Bekkestua skoler er derfor: Ta kontakt med veieier og utarbeid et aksjonskonsept som alle kan enes om, ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv, skriver innsenderen. Her fra Brems-aksjonen ved Bekkestua skole.

Foto: KARL BRAANAAS

Jeg ser en reportasje fra Bekkestua skole der elevene aksjonerer for trafikksikkerhet på skoleveien.

 Jar skole har også aksjonert for tryggere skolevei i sitt område.

At skoler bekymrer seg for sikker skolevei, er prisverdig, og aksjoner kan være viktig sett med trafikksikkerhetsøyne.

Konflikt mellom myke trafikanter (syklister og fotgjengere) og motoriserte kjøretøy kan ende fatalt. Derfor er det så viktig å fokusere på trafikksikkerhet i nærområdet, både til/fra skole/barnehage og til/fra fritidsaktiviteter utenfor skoletiden. 

Målet må jo være å få de motoriserte trafikantene til å ha fokus på omgivelsene der barn ferdes langs eller på tvers av veien. 

Men hvordan bør slike aksjoner gjennomføres for at trafikantene retter fokus på veien og dens nærområder? 

Hvis man setter opp bannere og plakater langs en hovedvei, som for eksempel Vollsveien, så må vel målet være at bilistene leser budskapet skrevet på disse plakatene, bannerne eller det som sågar står skrevet med maling i kjørebanen? 

En slik type aksjon er faktisk med på å gjøre skoleveien enda mer trafikkfarlig.

Er det trafikksikkert å lese plakater langs veien der det ferdes mange små barn, både langs veien og på tvers (gangfelt)? Selvfølgelig er det ikke det! 

– Kommunen bør, som et ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, også vurdere konsekvensene av etablering av større og større skoleenheter, skriver Tom Linderud.

– Kommunen bør, som et ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, også vurdere konsekvensene av etablering av større og større skoleenheter, skriver Tom Linderud.

Foto: KARL BRAANAAS

En slik type aksjon er faktisk med på å gjøre skoleveien enda mer trafikkfarlig. Fokus tas vekk fra veien og over på plakatene som er påført tekst med svært små bokstaver.

Aksjoner, ja, men denne type aksjoner må det bli slutt på. Før det skjer alvorlige ulykker. 

All «reklame» skal godkjennes av den aktuelle veimyndighet i henhold til gjeldende regelverk. Aksjonene som nå om dagen gjennomføres i Vollsveien, kan faktisk vurderes som ulovlig. 

Min oppfordring til både Jar og Bekkestua skoler er derfor: Ta kontakt med veieier og utarbeid et aksjonskonsept som alle kan enes om, ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Aktuelle veieiere i denne sammenheng er Statens vegvesen/Viken (fylkesveier) og Bærum kommune (kommunale veier).

Kommunen bør, som et ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, også vurdere konsekvensene av etablering av større og større skoleenheter. 

Den type skoleutvikling begrunnes ofte i stordriftsfordeler rent økonomisk for den enkelte skole. Men konsekvensene av å bygge færre, men større skoler, er at skolekretsene i mange tilfeller må økes for å fylle opp skolene med elever. 

Dermed blir det flere elever som må krysse større veier, som regel fylkesveier med stor trafikk.

Utfordringen for elevene er da et enda mer utfordrende trafikksikkerhetsbilde på skoleveien. For det følger normalt ikke med penger til utbedring/tilrettelegging for en tryggere skolevei enn det som tilbys i dag, men det blir flere som får det mer utrygt.

Så samfunnsøkonomisk, om man tar med fremtidige tiltak i trafikksikkerhetens ånd som før eller siden tvinger seg frem, inklusive kostnadene av flere ulykker før nødvendige tiltak er på plass, blir nok kostnaden mye høyere enn gevinsten av stordriftsfordelene for den enkelte skole.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.