Kollektivandelen har økt i 2015, flere elever fullfører og består videregående skole, og mange nye gang- og sykkelveier er ferdigstilt – for å nevne noe av det viktigste.

En systematisk satsing på elevenes læring gir resultater. Andelen som har fullført og bestått har økt fra 83,5 prosent i skoleåret 2013–14 til 84,4 prosent i 2014–15.

Dette er det beste resultatet siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994.

Siden 2008 har vi styrket skolehelsetjenesten ved samtlige videregående skoler i fylket.

I 2015 har vi satset på å opprette hele stillinger for miljøarbeidere ved samtlige av våre videregående skoler.

Vi arbeider for at den videregående opplæringen i Akershus skal ha faglige utfordringer tilpasset den enkelte elev, og det er et mål at videregående opplæring utjevner sosiale forskjeller.

Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater.

Derfor skal vi fortsette å satse på kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell med vekt på faglig etterutdanning.

Akershus er et fylke i vekst, befolkningen er ventet å øke til 761.000 i 2030, det vil si med 32 prosent.

Dette fører til et økt transportbehov, og målet er at befolkningsveksten skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Les også: Her kommer det nye gang- og sykkelveier

Les også: Usikkert om «skrekkstrekket» blir sikret

Å bygge ut kollektivtilbudet gir fornøyde kunder, bedre miljø og det demper veksten i biltrafikken.

Vi skal sørge for enda bedre kapasitet i kollektivtrafikken, bedre fremkommelighet for busser og biler, og flere gang- og sykkelveier.

En prioritert satsing er trygge gang- og sykkelveier for barn på vei til skolen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi er i gang med arbeidet med fullføringen av 10-årsplanen for trygging av skoleveier.

Ved utgangen av 2015 er 30 av strekningene i gang. I 2015 ble hele 12 gang- og sykkelveiprosjekter langs fylkesveinettet ferdigstilt.

Vi har i 2015 vedtatt flere viktige planer for veien videre.

Regional plan for areal og transport er vedtatt av Oslo og Akershus. Planen gir et godt grunnlag for hvordan akershussamfunnet kan vokse og utvikles.

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus ble også vedtatt i 2015. Planen tar for seg hvordan vi skal utnytte regionens vekst og utløse samspill mellom bedrifter og forsknings- og kunnskapsmiljøer.